EDUKACJA W PAŃSTWOWEJ GALERII SZTUKI W SOPOCIE

Misja   

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie prowadzi bogatą działalność edukacyjną dostosowaną do wieku i umiejętności uczestników. Zajęcia plastyczne, choć traktowane często jako zabawa i aktywność jedynie dla najmłodszych, mają niezwykle istotne znaczenie 
w kontekście pobudzania ekspresyjnego wyrażania myśli oraz rozwijania zdolności manualnych uczestników w każdym wieku. Nasi edukatorzy zwracają szczególną uwagę na zachęcanie do podejmowania samodzielnych inicjatyw i rozwiązywania problemów w sposób dywergencyjny, odkrywania i ćwiczenia własnych możliwości twórczych oraz uwrażliwiania na piękno otaczającego świata. Celem naszych działań jest nawiązanie bliskich relacji między odbiorcami a sztuką prezentowaną w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie i wychowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Miejsce to sprzyja bowiem nie tylko zdobywaniu wiedzy na temat sztuki dawnej i aktualnej, ale także rozwijaniu różnych rodzajów percepcji, zdolności poznawczych, a także ćwiczeniu wyobraźni i pamięci, umiejętności przydatnych w życiu codziennym na różnych płaszczyznach działania.

Realizujemy ideę galerii otwartej, partycypacyjnej, ukazując gotowość na podjęcie współpracy z różnymi instytucjami, grupami społecznymi oraz odbiorcami indywidualnymi, w zakresie realizacji zadań edukacyjnych.

Dla kogo ?  

W naszej ofercie edukacyjnej znajdują się zajęcia przygotowane specjalnie dla wybranych grup wiekowych i społecznych. Gros realizowanych w ciągu roku zajęć to przede wszystkim warsztaty z udziałem dzieci w ramach grup zorganizowanych: przedszkolaki w wieku 3-6 lat, uczniowie szkół podstawowych w wieku 7-11 i 12-15 lat (zajęcia dostosowane do możliwości poznawczych i manualnych dzieci w obu kategoriach wiekowych), młodzież w szkołach ponadpodstawowych w wieku 16-19 lat.  Państwowa Galeria Sztuki oferuje ponadto zajęcia warsztatowe skierowane do osób dorosłych i seniorów, a także osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. dostosowując program do indywidualnych potrzeb każdej grupy.

Jakie rodzaje zajęć i warsztatów ?   

Na naszych warsztatach nigdy nie przedstawiamy gotowych rozwiązań, działamy antysystemowo i stawiamy na aktywne uczestnictwo osób współtworzących z nami zajęcia. Angażujemy w tym celu wszystkie nasze zmysły, starając się doświadczać sztukę w nowatorski i atrakcyjny dla uczestników sposób. Stosujemy różnorodne techniki i materiały artystyczne, sięgamy zarówno po klasyczne dziedziny plastyczne, jak malarstwo i rysunek, jak również rzemiosło, elementy planowania przestrzennego, a także gry i zabawy sensoryczno-ruchowe. Staramy się odchodzić od klasycznych modeli edukacyjnych w formie wykładów i lekcji, na rzecz spotkań aktywnych, zachęcających do samodzielnego odkrywania sensu sztuki, poprzez rozmowę, wspólną zabawę oraz warsztat plastyczny. Zajęcia dla grup zorganizowanych prowadzimy od poniedziałku do piątku. W tygodniu przyjmujemy grupy w godzinach 9:00-15:00 (ostatnie wejście o 13:30). Późniejsze godziny oraz inne dni dostępne po indywidualnych ustaleniach. Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników. Ich tematyka nawiązuje do różnorodnej i wieloaspektowej sztuki współczesnej prezentowanej aktualnie 
w Państwowej Galerii Sztuki oraz klasycznych zagadnień z zakresu historii sztuki.

Do pobrania:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników wydarzeń organizowanych przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST