RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy :

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Galeria Sztuki, z siedzibą w Sopocie, ul. Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez miasto Sopot pod numerem 3, NIP: 585-12-20-052.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@pgs.pl lub pisemnie pod adresem naszej siedziby określonej w pkt. I.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. 2018 poz. 1983) oraz statutu PGS – nadanego uchwałą Rady Miasta XXXIX/561/2014 z dnia 5 września 2014 r.

Realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym Państwowej Galerii Sztuki. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Polityce prywatności sklepu internetowego.

4. Pani/Pana dane będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST