Baltic Horizons to nowy, międzynarodowy konkurs rzeźbiarski organizowany przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii i Miasto Sopot, którego PGS w Sopocie jest współinicjatorem i partnerem. Konkurs ma łączyć artystów i społeczności basenu Morza Bałtyckiego, otwierając przestrzeń miasta Sopot dla ich dialogu.

Sztuka daje morze doświadczeń. Rozpoczynamy nową podróż – międzynarodowy konkurs rzeźbiarski Baltic Horizons, który obiera kierunek najbardziej naturalny – Morze Bałtyckie, naszą wspólną przestrzeń i przyszłość. Sztuka w kontekście działań odpowiedzialnych społecznie i ekologicznie jest dzisiaj podstawą tworzenia nowoczesnej przestrzeni miasta oraz integracji społeczności lokalnej. Chcemy też mocno podkreślić artystyczne tradycje Sopotu jako miejsca rozwoju kultury i twórczości wizualnej. Dlaczego? Wyłoniony w wyniku konkursu „Baltic Horizons” projekt rzeźby, zrealizowany zostanie bowiem w tkance miejskiej Sopotu. Naszą nową inicjatywą chcemy zachęcić do zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, a także zwrócić uwagę na zmiany klimatyczne w naszym bałtyckim regionie i wspierać rozwój świadomości klimatycznej.

Konkurs powstał z inicjatywy Ergo Hestia i Miasta Sopot. Organizatorem konkursu jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii. Inicjatywie towarzyszy partnerstwo instytucjonalne z: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowe w Gdańsku, EMMA – Espoo Museum of Modern Art (Muzeum Sztuki Nowoczesnej) w fińskim Espoo, Latvian National Museum of Art (Łotewskie Narodowe Muzeum Sztuki) w Rydze, CAC – Contemporary Art Centre / Šiuolaikinio meno centras (Centrum Sztuki Współczesnej) w Wilnie.

Więcej informacji o konkursowych założeniach, trybie wyłaniania nominowanych twórców / twórczyń i partnerstwach instytucjonalnych znajdziecie na stronie konkursu.

 • Idea Konkursu Baltic Horizons powstała z przekonania, że sztuka jest najlepszym polem dyskusji o wyzwaniach współczesności. Artystyczne tradycje Sopotu jako miejsca rozwoju sztuki, oraz ponad trzydziestoletnie doświadczenie ERGO Hestii w realizacji i wspieraniu sztuki na różnych polach, stały się podstawą zawiązania szerokiej, międzynarodowej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.
 • Kapituła nominująca składa się z przedstawicieli i przedstawicielek partnerskich instytucji kultury krajów regionu Morza Bałtyckiego – Polski, Litwy, Łotwy i Finlandii. Każda z nich wskaże troje artystów, którzy wezmą udział w drugim etapie Konkursu Baltic Horizons.
 • W skład kapituły wchodzą przedstawiciele: EMMA – Espoo Museum of Modern Art (Finlandia), The Art Museum RIGA BOURSE (Łotwa), Contemporary Art Centre, Wilno (Litwa) i Muzeum Narodowego w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej.

– – –

Jury konkursowe

Przewodniczący Jury

 • Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu,
 • Piotr M. Śliwicki, Prezes Grupy ERGO Hestia w latach 1991 – 2022

Członkowie Jury

 • Aleksandra Narczewska, Miejski Konserwator Zabytków Miasta Sopotu
 • Eulalia Domanowska, Dyrektorka Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
 • Paweł Sosnowski, historyk i krytyk sztuki, kurator
 • Xawery Wolski, rzeźbiarz
 • Sekretarzem Kapituły Konkursowej jest Magdalena Kąkolewska, Dyrektorka Fundacji Artystyczna Podróż Hestii

– – –

Lista artystów nominowanych w I. edycji Baltic Horizons

 • Lotta Mattila (FIN)
 • Kaarina Kaikkonen (FIN)
 • Augustas Serapinas (LT)
 • Andrius LabaŠauskas (LT)
 • Ēriks Božis (LV)
 • Krišs Salmanis (LV)
 • Evita Vasiļjeva (LV)
 • Martyna Jastrzebska (PL)
 • Łukasz Surowiec (PL)
 • Iza Tarasiewicz (PL)

– – –

Szerzej o Baltic Horizons

IDEA

Międzynarodowy konkurs rzeźbiarski, który łączy artystów i społeczności basenu Morza Bałtyckiego. Otwieramy przestrzeń miasta Sopot dla dialogu.

Sztuka jest kluczem do budowania kreatywnych miast. Wpływa na kształtowanie i integrację lokalnej społeczności. Pomaga budować świadomość i uwrażliwia. Sztuka jest katalizatorem nowych pomysłów. Potrafi precyzyjnie wskazywać problemy ekologiczne, społeczne czy estetyczne. Definiuje wyzwania i wskazuje recepty. Jest płaszczyzną projektowania przyszłości.

Idea Konkursu Baltic Horizons powstała z przekonania, że sztuka jest najlepszym polem dyskusji o wyzwaniach współczesności. Artystyczne tradycje Sopotu jako miejsca rozwoju sztuki, oraz ponad trzydziestoletnie doświadczenie ERGO Hestii w realizacji i wspieraniu sztuki na różnych polach, stały się podstawą zawiązania szerokiej, międzynarodowej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Poprzez Konkurs Baltic Horizons Miasto Sopot oraz ERGO Hestia, wspólnie z partnerskimi instytucjami kultury Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii, zwracają uwagę na zmiany klimatyczne regionu i wspierają zarówno rozwój świadomości klimatycznej, jak i zachęcają do zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni.

ZAŁOŻENIA

Sztuka w kontekście działań odpowiedzialnych społecznie i ekologicznie jest dzisiaj podstawą tworzenia nowoczesnej przestrzeni miasta oraz integracji społeczności lokalnej.

Wybrane w konkursie Baltic Horizons obiekty rzeźbiarskie będą spójnie wpisywać się w istniejącą sopocką architekturę, realizując w ten sposób potrzebę szukania harmonii, komentowania i poprawiania jakości estetycznej otoczenia. Istotnym elementem projektu jest także twórcza aktywizacja mieszkańców wokół tematu ochrony bałtyckiego ekosystemu oraz szerokie działania w obszarze sztuki wysokiej.

Założeniem Konkursu Baltic Horizons jest budowanie trwałych i szerokich społeczności i nowych pół artystycznej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Stan ekologiczny Bałtyku zmusza do szerszego myślenia o regionalnych partnerstwach. Sztuka jest jednym z najlepszych pól realizacji trwałych współprac, opartych o wspólne cele.

KAPITUŁA

Kapituła nominująca składa się z przedstawicieli i przedstawicielek partnerskich instytucji kultury krajów regionu Morza Bałtyckiego – Polski, Litwy, Łotwy i Finlandii. Każda z nich wskaże troje artystów, którzy wezmą udział w drugim etapie Konkursu Baltic Horizons.

 • EMMA – Espoo Museum of Modern Art/ Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Finlandia)
 • The Art Museum RIGA BOURSE (Łotwa)
 • Contemporary Art Centre, Wilno (Litwa)
 • Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej, Gdańsk (Polska)

ORGANIZACJA

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. ERGO Hestia od ponad dwóch dekad realizuje inicjatywy na styku kultury i biznesu. Firma jest jednym z czołowych mecenasów kultury i sztuki na polskim rynku.

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii prowadzi w imieniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA rozbudowany program mecenatu kultury i sztuki. Na polu sztuk wizualnych przybliżamy szerokiemu gronu odbiorców sztukę współczesną i współpracujemy z najważniejszymi instytucjami w kraju i za granicą.

Konkurs pod nazwą Artystyczna Podróż Hestii realizowany w latach 2002-2021 umożliwił przybliżenie polskiej publiczności sylwetek 268 finalistów i finalistek, w tym 54 laureatów i laureatek. Fundacja działa również na rzecz promocji polskich twórców i twórczyń wyróżnionych w ramach dwudziestu edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. W latach 2002-2022 zorganizowaliśmy ponad 100 wystaw w całej Polsce.

Prace laureatów i laureatek oraz finalistów i finalistek poszczególnych edycji konkursu APH można oglądać warszawskim Pawilonie Sztuki ERGO Hestia. Jest to również przestrzeń eksperymentalna i edukacyjna, która działa w zakresie projektów art brandingowych oraz korzysta z możliwości, jakie daje łączenie różnych dziedzin sztuki.

 

 

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST