CENY BILETÓW

Wstęp bezpłatny do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie przysługuje:

  • dzieciom do lat 7
  • posiadaczom Sopockiej Karty Rodziny 3+
  • opiekunom grup szkolnych/kolonijnych (grupa minimum 20 osób)
  • opiekunom grup Uniwersytetu Trzeciego Wieku (grupa minimum 20 osób)
  • dziennikarzom po okazaniu stosownej legitymacji
  • członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA po okazaniu stosownej legitymacji
  • osobom fizycznym oznaczonym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis po okazaniu stosownej legitymacji 
  • członkom ICOM

15% zniżki na bilety normalne, ulgowe i rodzinne dla posiadaczy Metropolitarnej Karty do Kultury.

Bilety do nabycia w kasie najpóźniej pół godziny przed zamknięciem galerii.

Bilety ONLINE do nabycia pod TYM LINKIEM. 

BILET NORMALNY

15

Bilety normalne dostępne są dla osób dorosłych nie mieszkających w Sopocie.

BILET ULGOWY

10

Bilety ulgowe dostępne są dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi.

BILET RODZINNY

25

Bilety rodzinne dostępne są dla maksymalnie dwóch osób dorosłych i maksymalnie dwojga dzieci do lat 18 (każde kolejne dziecko
do lat 18 - 5zł).

BILET GRUPOWY

10

Bilety dla mieszkańców Sopotu dostępne są przy dobrowolnym okazaniu dokumentu potwierdzającego zameldowanie w Sopocie oraz posiadaczy Karty Sopockiej.

BILET DLA UCZNIÓW
I STUDENTÓW

5

Bilety dla uczniów szkół sopockich dostępne są przy dobrowolnym okazaniu legitymacji szkolnej potwierdzającej naukę w Sopocie.

BILET DLA MIESZKAŃCÓW
SOPOTU (normalny)

10

Bilety szkolne dostępne dla grupy minimum
20 uczniów.

BILET DLA MIESZKAŃCÓW
SOPOTU (ulgowy)

5

Bilety dla emerytów i rencistów, mieszkańców Sopotu. Dostępny przy dobrowolnym okazaniu dokumentu potwierdzającego zameldowanie w Sopocie oraz posiadaczy Karty Sopockiej.

BILET DLA UCZNIÓW
I STUDENTÓW Z SOPOTU

1

Bilety dla uczniów szkół sopockich dostępne są przy dobrowolnym okazaniu legitymacji szkolnej potwierdzającej naukę w Sopocie.

BILET GRUPOWY DLA
SZKÓŁ Z SOPOTU

5

Bilety szkolne dostępne dla grupy minimum
20 uczniów.

BILET RODZINNY DLA MIESZKAŃCÓW SOPOTU

20

Bilet dostępny przy dobrowolnym okazaniu dokumentu potwierdzającego zameldowanie w Sopocie oraz posiadaczy Karty Sopockiej.

BILET DLA POSIADACZY KARTY TURYSTY - NORMALNY

8

Bilety dostępne dla gości indywidualnych posiadających aktualną Kartę Turysty gwarantującą 20% zniżki na wstęp do galerii.

BILET DLA POSIADACZY KARTY TURYSTY - ULGOWY

5,60

Bilety dostępne dla gości indywidualnych posiadających aktualną Kartę Turysty gwarantującą 20% zniżki na wstęp do galerii.

BILET DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

4

Bilety dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku dostępne dla grupy minimum 20 osób.

BILET ROCZNY 1-OSOBOWY

100

Bilet do nabycia w kasie oraz w sklepie internetowym:
https://pgs.pl/product/bilet-roczny-1-osobowy/

BILET ROCZNY 2-OSOBOWY

150

Bilet do nabycia w kasie oraz w sklepie internetowym:
https://pgs.pl/product/bilet-roczny-2-osobowy/

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST