Reagujemy! – OTWARTA SIEĆ ORGANIZATORÓW I ORGANIZATOREK KULTURY

REAGUJEMY!

OTWARTA SIEĆ ORGANIZATORÓW I ORGANIZATOREK KULTURY

List intencyjny (pobierz)

Szczegóły projektu

Inicjujemy otwartą sieć, a wraz z nią cykl spotkań organizatorek i organizatorów kultury —zarówno tych pracujących w publicznych instytucjach w miastach wojewódzkich, ośrodkach kultury w mniejszych miejscowościach, jak i tych zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych i niesformalizowanych kolektywów. Wspólnie z Wami chcielibyśmy zbudować przestrzeń wymiany idei i doświadczeń w temacie pracy w sektorze kultury z perspektywy społeczeństwa wielokulturowego. W kontekście kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, agresji Rosji na Ukrainę czy zwiększającej się różnorodności etnicznej w Polsce, czujemy potrzebę nowego namysłu nad misją, programem, sposobami organizacji pracy i relacjami z odbiorcami i uczestniczkami wydarzeń kulturalnych.

MISJA:
Misją otwartej sieci ludzi kultury REAGUJEMY! jest działanie na rzecz międzykulturowego i przyjaznego społeczeństwa poprzez łączenie zasobów, wypracowywanie i dzielenie się dobrymi praktykami w kulturze oraz poszerzanie przestrzeni do spotkania i dialogu.

WIZJA:
Działamy w polu kultury na rzecz zmiany społecznej, współtworząc solidarne społeczeństwo, otwarte na różnorodność, w którym wszystkie osoby mają równe prawa i możliwości, są traktowane z szacunkiem i uważnością.

WARTOŚCI:
Otwartość, różnorodność, równość, wrażliwość, międzykulturowość
Otwartość: budowanie dostępnej, przyjaznej i włączającej przestrzeni spotkania
Różnorodność: docenianie różnych perspektyw i wsparcie otwartego dialogu i współpracy
Równość: uznawanie głosów wszystkich i zapewnianie dostępu do zasobów kultury na równych prawach
Wrażliwość: uważność na potrzeby innych, wzajemna troska i gotowość do działania
Międzykulturowość: szacunek różnych kultur wobec siebie nawzajem i budowanie pomostów, by uczyć się razem żyć, tworzyć, pracować i wspierać

Dla kogo? Otwarta sieć jest przeznaczona dla organizatorek i organizatorów kultury – zarówno tych pracujących w publicznych instytucjach w miastach wojewódzkich, ośrodkach kultury w mniejszych miejscowościach, jak i tych zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych i niesformalizowanych kolektywów. Wspólnie z wami chcielibyśmy zbudować przestrzeń wymiany idei i doświadczeń w temacie pracy w sektorze kultury z perspektywy społeczeństwa wielokulturowego.

Harmonogram spotkań

27–28-6-2022 Poznań [Malta Festival, CK Zamek, Pawilon, Teatr Polski]

26–27-8-2022 Gdańsk [Europejskie Centrum Solidarności, Gdański Teatr Szekspirowski]

15–16-12-2022 Kraków [Teatr Łaźnia Nowa, Dom Utopii]

1–2-2-2023 Warszawa [Warszawskie Obserwatorium Kultury]

3–4-4-2023 Warszawa [Instytut Teatralny, Warszawskie Obserwatorium Kultury]

5–6-06-2023 Lublin [Galeria Labirynt]

16–18-10-2023 Gdańsk, Sopot [Instytut Kultury Miejskiej]

5–6-12-2023 Wrocław [Wrocławski Instytut Kultury]

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST