Otwarty i Żywy Katalog Praktyk Międzykulturowych

Reagujemy – Otwarta Sieć Ludzi Kultury działa na rzecz międzykulturowej pracy na polu kultury. Państwowa Galeria Sztuki przystąpiła do sieci w styczniu 2023 roku. Z ramienia galerii w sieci działa Iwona Zając.

A oto zestawienie tematów:

  • Jak wspierać międzykulturowy dialog i współpracę?
  • Jakie są kluczowe kwestie formalne w pracy z osobami z doświadczeniem migranckim i/lub uchodźczym?
  • W jaki sposób instytucje kultury mogą wspierać dobrostan osób z doświadczeniem migranckim i/lub uchodźczym oraz osób pracujących w kulturze?
  • Jak tworzyć przyjazną, bezpieczną i włączającą przestrzeń?
  • Jakie są skuteczne praktyki w komunikacji międzykulturowej?
  • Jak tworzyć włączający program działań kulturalnych?

Gratulacje dla wszystkich osób z sieci Reagujemy!

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST