Anna Baumgart
Zakop rzeźbę Apolla

Anna Baumgart / Zakop rzeźbę Apolla

z udziałem Anny Barcz, Agaty Baumgart, Stefanii Dretler-Flin, Pat Dudek, Franciszki i Stefana Themersonów, Stanisława Węsławskiego

27.10.2023- 28.01.2024 r.
Uroczyste otwarcie: 26.10.2023 r., godz. 18.00
Kurator: Dominik Czechowski

Zakop rzeźbę Apolla to opowieść o sile wyobrażeń, formach oporu wobec patriarchalnych narracji i binarnych porządków oraz alternatywnych scenariuszach współbycia w świecie. Stosując praktyki dzielenia się (sharing), włączania oraz udostępniania przestrzeni (hosting) jako immanentnie queerową artystyczną i kuratorską metodę, wystawa prezentuje nowy esej wizualny Anny Baumgart w dialogu z dziełami oraz ciałami innych twórczyń i twórców jako polifoniczny zbiór połączonych istnień, sprzężeń, współzależności lub kontrnarracji.

Odwołując się do symboliki akwatycznej, Baumgart proponuje wpisanie narodowego mitu o Wandzie w obszar nowoczesnej biosfery, w którym możliwe jest nieustanne wyobrażanie życia na nowo. Przynależąca do świata pogańskich bogiń woda jest transhistorycznym obszarem emancypacji, w którym pośród mityczno-fantastycznych stworzeń możliwe są ponowne narodziny, przekraczanie cielesnych i mentalnych granic poprzez rytuał, czary i pożądanie.  Spotkanie z podmiotową Wisłą jest aktem wejścia w nową, wielowymiarową przestrzeń, szansą na nawiązanie nowych sojuszy z nie-ludzkimi bohaterami. Pracę dopełnia instalacja interaktywna, w której XIX-wieczna mapa topograficzna oraz nagranie audio stają się narzędziem tworzenia nowych, wyobrażonych kartografii, osobliwych fikcji i rewolucyjnych opisów świata.

Zakop rzeźbę Apolla egzorcyzmuje binarną opozycję, podział na świat ludzi i zwierząt, naturę i kulturę, przedmioty nieożywione i materię organiczną.  Tytuł wystawy został zaczerpnięty z tekstu hiszpańskiego filozofa, pisarza i aktywisty Paula B. Preciado, który nawołuje do radykalnej przemiany porządku życia społecznego i transformacji politycznej, dekolonizacji języka oraz tworzenia alternatywnego opisu świata. „…to, co niemożliwe, dopiero nadejdzie. A niewyobrażalne musi się wydarzyć.”

Współpraca: Katarzyna Kaus, Anna Zalewska-Andruszkiewicz

Identyfikacja wizualna: Agata Baumgart/ Małgorzata Macioch

Komunikacja: Andżelika Kliś

Podziękowania dla Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Fundacji Signum oraz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Patroni medialni: artinfo.pl, esopot.pl, nn6t, Prestiż, Szum, Zawsze Pomorze

Do pobrania:

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST