Tomasz Gudzowaty ”Skaters”

Gudzowaty

29 czerwca – 29 września 2019

Wystawa czynna:

29 czerwca – 1 września – codziennie w godz. 10:00-20:00
2-29 września – od wtorku do niedzieli w godz. 11:00 – 19:00

Wernisaż: 28 czerwca 2019 r. o godz. 19:30

POZIOM 0

Tomasz Gudzowaty ”Skaters”

Skateboarding to więcej niż sport – to jedyne w swoim rodzaju, żywiołowe zjawisko kulturowe, w którym popisy fizycznej sprawności, moda, design, grafika artystyczna a nawet sztuka filmowa łączą się w jedną całość. Dyscyplina ta prawdopodobnie narodziła się w latach 40. ubiegłego wieku w Kalifornii, w środowisku surferów, stając się z czasem jedną z najpopularniejszych rozrywek terenowych wśród dzieci i młodzieży na całym świecie. Skatersi – jak przyjęło się ich nazywać – wykorzystują miejską przestrzeń jako jeden wielki plac zabaw, ale od lat 70. zaczęto budować dla nich specjalne parki w celu utrzymania tej zabawy w ryzach. Skatersi rzeczywiście zbudowali sobie niezbyt korzystny wizerunek młodzieży hałaśliwej, agresywnej i nieskorej do przestrzegania społecznych reguł.

Ciemna strona skateboardingu jest szczególnie widoczna w krajach takich, jak Meksyk, gdzie gwałt i zorganizowana przestępczość jest wszechobecna, zwłaszcza na ubogich i przeludnionych obszarach miejskich, gdzie narkotyki są częścią codziennego życia. Razem z Tomaszem Gudzowatym odwiedzamy niebezpieczne dzielnice meksykańskiej metropolii: Nezę i Tepito. Bohaterowie są w różnym wieku i mają za sobą różne doświadczenia. Oni sami mówią o swojej pasji jako o buntowniczej i twórczej manifestacji niezgody na konformizm. To ich królestwo niczym nieskrępowanej wolności.

Wystawa składa się z zaledwie ośmiu czarno białych fotografii, wykonanych za pomocą wielkoformatowego aparatu na kliszach 4×5″. Pod tym względem odpowiada fotoesejowi w stylu publikacji magazynu Life. Jednakże zdjęcia powiększone do niespotykanych rozmiarów i wyeksponowane w przestrzeni galerii ujawniają nowy wymiar tego klasycznego gatunku. Gudzowaty tworzy precyzyjne, wyrafinowane estetycznie kompozycje, uderzająco odmienne od wszechobecnej dziś pośpiesznej fotografii reporterskiej, adresowanej do niecierpliwego widza, który ledwie zauważa obrazy przemykające tysiącami przez ekran smartfona. Artysta zaprasza nas do niemal fizycznego wejścia w świat meksykańskich skaterów, do wzbudzenia w sobie empatii w stosunku do portretowanych postaci i zrozumienia złożonego socjokulturowego tła wielkomiejskiej rzeczywistości.

Tomasz Gudzowaty, ur. w 1971 r. w Warszawie, zyskał międzynarodowe uznanie w dziedzinie fotografii dokumentalnej i artystycznej jako wielokrotny laureat i finalista najważniejszych międzynarodowych konkursów, w tym World Press Photo (dziewięć nagród), Pictures of the Year International, NPPA’s Best of Photojournalism, International Photography Awards, B&W Spider Awards oraz National Portrait Gallery’s Taylor Wessing Photographic Portrait Prize. Fotograficzna pasja zaprowadziła go do ponad stu krajów i na wszystkie kontynenty. Podejmował takie tematy, jak dzika porzyroda, sport i zjawiska społeczne. W jego dorobku jest wiele publikacji prasowych (m.in. w Cartier Art, Max, L’Equipe, The Guardian, Newsweek, Forbes, National Geographic Travel, Time, Photo, British Journal of Photography, Spook, Vogue Italia i L’Uomo Vogue) oraz kilkanaście książek wydanych w oficynach o międzynarodowej renomie, takich jak Hatje Cantz i, przede wszystkim, Steidl Verlag. Wkrótce obejmie stanowisko adiunkta na Wydziale Radia i Telewizji im Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł doktora sztuki filmowej w 2018 roku.

English version:

Skateboarding is more than a sport – it’s a unique and dynamic culture which combines demanding physical exertion with fashion, design, graphic art, and even filmmaking. It was probably originated in the late 1940s in California by surfers, and now is one of the most popular recreational activies among kids and youth around the world. Skateboarders use the urban environment as a huge playground, but since the 1970s, skateparks have been constructed specifically for their use in order to bring the activity under more control. Indeed, skaters always had a lot of negative press, being portrayed as dirty, noisy, aggressive, and trouble-making.

The darker side of skateboarding is especially evident in countries like Mexico, where violence and organized drug-related crime are ubiquitous, especially in poor and congested urban areas. The images were taken in dangerous neighboorhoods of the Distrito Federal, such as Neza and Tepito. The skaters are of different age and background. They themselves define skateboarding as the rebellious, creative celebration of independence – a realm of unrestricted freedom.

The exhibition features just eight black and white photographs out of hundreds shot on location with a large format camera on 5×4” sheet film. In those aspects it corresponds to a photo-essay in the tradition of Life magazine. The unusually oversized prints, however, displayed in the gallery space, reveal a new dimension of the classical genre. Gudzowaty works in a rigorous fashion, creating precise, aesthetically refined images, that are strikingly different from today’s ubiquitous „quick photojournalism”, addressed to the impatient viewers who barely pay attention to pictures they swipes through their smartphones. The artist invites us to enter the world of the Mexican skaters almost physically, to instill in themselves empathy toward the subjects, and to understand the complex socio-cultural landscape of the city.

Tomasz Gudzowaty, born 1971 in Warsaw, gained international recognition as a documentary, portrait and art photographer through numerous publications and awards, most notably – World Press Photo in which he succeeded nine times. He is also a multiple winner or finalist of such competitions as: Pictures of the Year International, NPPA’s Best of Photojournalism, International Photography Awards, B&W Spider Awards, and National Portrait Gallery’s Taylor Wessing Photographic Portrait Prize. He traveled to over 100 countries on all continents for his photographic projects, pursuing diverse subjects, with special focus on wildlife, sport, and social issues. Apart from magazine publications (Cartier Art, Max, L’Equipe, The Guardian, Newsweek, Forbes, National Geographic Travel, Time, Photo, British Journal of Photography, Spook, Vogue Italia and L’Uomo Vogue, to name but a few), his works appeared in several books from the leading publishing houses, such as Hatje Cantz and Steidl. He has been invited as lecturer and assistant researcher at Krzysztof Kieślowski Faculty of Radio and Television University of Silesia in Katowice, where he received his doctorate in arts in 2018.

Patroni medialni: Radio Gdańsk, Radio Plus, In Your Pocket, trojmiasto.pl, Pomorskie.eu, Prestiż Magazyn Trójmiejski

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST