Ryszard Stryjec 1932-1997. Retrospektywa.

Stryjec Retrospektywa
  • Wystawa czynna od 4 marca do 3 maja 2022
  • idea wystawy: Zbigniew Buski, p.o. dyrektor PGS
  •  Wybór prac i aranżacja: Maja Murawska

Twórczość Stryjca, to bogate imaginarium, w którym przeplatają się  motywy świeckie i sakralne oraz liczne odwołania do sztuki minionych epok.  Wśród najczęściej spotykanych tematów znajdziemy sceny Starego i Nowego Testamentu, z Księgi Rodzaju i z Apokalipsy, elementy mitologiczne, alegorie związane ze śmiercią i przemijaniem.

Artysta podtrzymując i reinterpretując spuściznę historii sztuki kręgu kultury Zachodu nadaje jej własny unikalny styl. Do ulubionych motywów Artysty zaliczyć można również postacie jeźdźców oraz przedstawienia alegoryczne poruszające zagadnienia związane z przemijaniem, z życiem i śmiercią.

Oryginalny i niepowtarzalny sposób obrazowania Stryjca nawiązuje do sztuki epok minionych, czerpie z kultury śródziemnomorskiej oraz ze szczególnie bliskiego mu, przesyconego wpływami gotyku, północnego renesansu. Tworzone przez niego prace, w całej złożoności swojej symboliki, rozgrywają się często na tle charakterystycznych elementów architektury starego Gdańska.


Ryszard Stryjec urodził się 30 kwietnia 1932 roku na Wileńszczyźnie w Lipniszkach koło Lidy. Po tułaczce wojennej, w ramach akcji repatriacyjnej, która odbywała się w latach 1945-46 rodzina Stryjców trafiła do Polski, do małego miasteczka pod Zieloną Górą.

Naukę podjął w Liceum Plastycznym w Gdyni Orłowie. Następnie rozpoczął studia w sopockiej PWSSP, przeniesionej niebawem do Gdańska, obecnej Akademii Sztuk Pięknych. Od tego czasu jego twórczość i życie nierozerwalnie połączyły się z Gdańskiem.

Studiował malarstwo w pracowni Krystyny Łady-Studnickiej i Stanisława Teisseyre’a oraz grafikę u Zygmunta Karolaka.  W 1958 roku uzyskał dyplom. Uprawiał ceramikę (przez kilka lat związany był z grupą „Kadyny), malarstwo i rzeźbę, jednakże to w grafice i rysunku najpełniej ujawnił się talent i umiejętności warsztatowe Stryjca.

W latach 60. brał udział w wielu wystawach i konkursach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia przeważnie za grafikę, rysunek, a następnie za exlibris. Dzieła Ryszarda Stryjca złożyły się na wspaniałe kolekcje prywatne w Polsce i w Niemczech, ale również w Szwecji, Austrii, Francji, Holandii i Stanach Zjednoczonych (Polish Museum w Chicago). Obszerny zbiór prac Artysty posiada Ost-Akademie w Lüneburgu, oraz Ermitaż.

W Polsce dzieła Stryjca znalazły się m.in. w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w gdańskiej bibliotece PAN i w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Gdańsku. Rysunki i grafiki Artysty były wielokrotnie prezentowane na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych, zarówno w kraju, jak i za granicą m.in. we Francji, Niemczech, Holandii, w Wilnie na Litwie, we Lwowie na Ukrainie, w Grodnie na Białorusi i rodzinnych Lipniszkach.

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST