Loading...

Katalog wystawy „Fotomorgana”

80,00 

Loading...

Opis

Wystawa „Fotomorgana” gościła się w PGS w Sopocie wiosną i latem 2021 roku (28.05-15.08.2021). Tytuł wydarzenia, to był pojęciem dedykowanym dla pewnego zbioru obiektów sztuki, które w pierwszym momencie wydają się klasyczną lub udziwnioną fotografią, ale tak naprawdę są skomplikowanym zabiegiem artystycznym, doprowadzającym do takiego wrażenia. To zjawisko pozornego powstania obrazu (w tym przypadku fotograficznego), mimo zastosowania odległych technik i form wypowiedzi artystycznych to jest: scenografii, instalacji artystycznej, obiektów, rekonstrukcji, assamblage czy performance.

Obiektów tych nie można w pierwszym momencie sklasyfikować i przypisać im jakiejś jednoznacznej formy. Są wypadkową szeroko pojętej nauki, nowoczesnych technik i nowo powstałych metod ekspozycyjnych, dzięki którym procesy wzrokowe będą redefiniowane niemal przy każdej pracy.

Głównym założeniem wystawy był specjalny dobór prac i efektywne ich zestawienie, w sposób niemożliwy do rozpoznania tak, że nie chodzi tu głównie o techniki fotograficzne, a jedynie o omylność naszego narządu wzroku. Celem takiego zabiegu artystycznego było ukazanie delikatnej granicy między posiadanymi umiejętnościami spostrzegania świata, a ich desygnatem. Zebrane prace w specjalnie zaaranżowanym pokazie, pozwalają na lepsze zrozumienie tego fenomenu, zjawiska powstawania pozornego obrazu za pomocą wymuszonego nastawienia odbiorcy.

 

Katalog wystawy „Fotomorgana”
Kurator: Robert Kuśmirowski
Artyści: Fundacja Czarny Karzeł, Mikołaj Długosz, Przemysław Duda, Magdalena Franczuk, Weronika Gęsicka, Florian Green, Wiesław Jarmułowicz, Kacper Kowalski, Robert Kuśmirowski, Kobas Laksa, Iza Magnuszewska, Marek Mazanowski, Irena Nawrot, Łukasz Owczarzak, Karol Palczak, Urszula Pieregończuk, Jacek Piotrowicz, Rudi Rapf, Andrzej Sobiepan, Patrycja Sobiepan, Jacx Staniszewski, Grzegorz Wójcik, Marek Wrzesiński, Anna Wypych, Anna Reinert.

Teksty: Adam Mazur, Rober Kuśmirowski, Marta Zgierska
Projekt graficzny: Ryszard Bienert
Druk: Drukamania
Nakład: 400 egzemplarzy
ISBN: 978-83-8040-093-1
© Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Artyści, Autorzy

 

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST