Poznaj Regulamin wprowadzania psów na teren PGS

regulamin wprowadzania psów na teren PGS

Jak wielokrotnie mówiliśmy, z przyjemnością zapraszamy do nas Państwa ze swoim psem. Ze względu na duże zainteresowanie zwiedzaniem ze swoim pupilem, przygotowaliśmy REGULAMIN WPROWADZANIA PSÓW na teren PGS.

Chcemy, by kryteria były w tym wypadku jasne i przejrzyste. Zanim przyjdziecie z pieskiem do nas, prosimy, przeczytajcie Państwo obowiązujące zasady.


Regulamin wprowadzania psów na teren Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie

1. Niniejszy regulamin określa zasady wprowadzania psów na teren PGS.

2. PGS zezwala na wprowadzanie psów na teren powierzchni wspólnych, jeżeli nie są uciążliwe dla pozostałych osób obecnych na terenie PGS.

3. Na teren PGS psy mogą być wprowadzane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

4. Na terenie PGS może w tym samym czasie przebywać jedno zwierzę.

5. Opiekunowie psów mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad swoimi zwierzętami, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie i są zobowiązani za zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia oraz życia ludzi i innych zwierząt oraz dołożenie starań, by te zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Zwierzęta agresywne lub mogące stwarzać zagrożenie nie mogą być wprowadzane na teren PGS.

7. Psy mogą być wprowadzane wyłącznie na smyczy lub na rękach opiekuna (dotyczy małych psów), a duże psy – dodatkowo w kagańcu.

8. Wszystkie nieczystości związane z wprowadzaniem psów na teren PGS powinny zostać natychmiast usunięte przez ich opiekunów, pod rygorem obciążenia opiekunów kosztami usunięcia tych nieczystości.

9. W szczególnych wypadkach Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik PGS może podjąć decyzję o zakazie wprowadzania psów na teren PGS podczas realizowania określonych wydarzeń realizowanych w PGS.

10. Zapisów niniejszego regulaminu nie stosuje sie do psów przewodników.

11. niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29 października 2021 roku


Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Zbigniew Buski

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST