Piotr Wyrzykowski
KHODA.Transformizm

Otwarcie wystawy: 16.02.2024 godz.18.00

Czas trwania wystawy: 17.02-17.03.2024

Kurator: Małgorzata Jankowska

Koordynator: Anna Zalewska-Andruszkiewicz

KHODA.Transformizm Piotra Wyrzykowskiego to nowy projekt dedykowany ukraińskim kobietom i ich dzieciom, które uciekając przed wojną znalazły tymczasowe schronienie w Gdańsku.

Walentina i Bohdana, Tatiana, Viktoria i Anna, w instalacji wideo stanowiącym główny element wystawy, ulegają symbolicznej transformacji z uchodźczyń w superbohaterki, których umiejętności i siła związane z pokonywaniem trudności zostają podniesione do rangi supermocy.

Skala kadrów i tempo filmowych portretów wyświetlanych najpierw na budynki gdańskich kamienic, a następnie w galerii sprawiają, że kobiety pozujące w tymczasowych domach dryfują przez pozornie bezpieczny Gdańsk i zniszczony działaniami wojennymi budynek Charkowskiej Okręgowej Państwowej Administracji (KHODA). Nieustanny ruch kamery wydaje się cofać je w przeszłość, w samo centrum zniszczeń i gruzowisk symbolizujących niekończący się terror i grozę, ale kobiety patrzą przed siebie, w przyszłość, wypowiadając słowa nadziei i wdzięczności.

Superbohaterki – świadczynie i ofiary wojny mimo stanu zawieszenia pomiędzy czasem a przestrzenią, trwają na stanowiskach, chroniąc i organizując nowe życie, radząc sobie z nadzwyczajnymi trudnościami i niepewnością, strachem o wszystko co jest im drogie i bliskie. W świecie, który jak pisze Alvin Toffler pogrąża się w plemiennych nienawiściach, dewastacji planety i wojnach, to kobiety są tymi, które dokonują przemiany mimo wszystko. Jednocześnie są już na zawsze naznaczone traumatyczną historią, uwikłane w konstrukty władzy, która nadzoruje, kontroluje i zarządza. Kobiety wpisane w monumentalny obiekt, kształtem nawiązujący do zapory przeciwczołgowej, pozycją i usytuowaniem przypominają Anioła Historii w jego żeńskiej odmianie, która dla Waltera Benjamina była pełna “dobra, radości i światła”. Angelus Novus w interpretacji filozofa patrzył w przeszłość ale widział w niej wciąż narastające ruiny i zniszczenia, z kolei jego żeńska odmiana – Angela Nova, u Wyrzykowskiego w pewnym sensie pozostawia ruiny za sobą, a jej oczy zwrócone ku przyszłości wydają się dostrzegać w niej nadchodzące, pozytywne zmiany.

KHODA.Transformizm jest nie tylko artystycznym gestem solidarności, współodczuwania oraz rodzajem wsparcia dla okupowanego kraju, ale szczególnego rodzaju hołdem dla kobiet wojny, podziwem i wsparciem wiary w możliwość naprawy świata.

Współpraca KHODA: Tamara Wyrzykowska

Muzyka: Jacaszek

Autor zdjęć wideo z Charkowa: Sergiej Stecenko dla ESSE House

Identyfikacja wizualna: Piotr Wyrzykowski

Współpraca graficzna: Jakub Piszka

Partnerem wystawy: Wydział Malarstwa i Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Podziękowania: dla CSW w Łaźnia za pomoc w realizacji wystawy.

Podziękowania: dla Galerii Arsenał w Białymstoku za wypożyczenie pracy.

Patroni medialni: artinfo.pl, esopot.pl, Prestiż, Zawsze Pomorze, www.trojmiasto.pl

 


 

Пьотр Вижиковський

ХОДА. Трансформізм.

 

Урочисте відкриття: 16.02.2024 року о годині 18.00

17.02 – 17.03.2024

Кураторка: Малгожата Янковська

Координація: Анна Залевська-Андрушкевич

 

ХОДА. Трансформізм Пьотра Вижиковського – це новий проект, присвячений українським

жінкам та їхнім дітям, які, тікаючи від війни, знайшли тимчасовий притулок у Гданську.

Валентина та Богдана, Тетяна, Вікторія та Анна у відеоінсталяції, що є основним елементом

виставки, зазнають символічного перетворення з біженців на супергероїв, чиї вміння та сила в

подоланні труднощів підносяться до рангу суперздібностей.

Масштаб кадрів і темп кінопортретів, спроектованих спочатку на будинки гданських кам’яниць,

а потім в галереї, спричиняють те, що жінки, які позують у тимчасових оселях, проносяться

безпечним на перший погляд Гданськом і будівлею Харківської облдержадміністрації (ХОДА),

зруйнованою під час бойових дій. Постійний рух камери ніби повертає їх у минуле, у самий

центр руйнувань і завалів, що символізують нескінченний терор і жах, але жінки дивляться

вперед, у майбутнє, промовляючи слова надії та вдячності.

Супергероїні – свідки та жертви війни, незважаючи на стан підвішеності між часом і простором,

залишаються на своїх позиціях, захищаючи та організовуючи нове життя, долаючи надзвичайні

труднощі та невизначеність, страх за все, що їм дороге та близьке. У світі, який, як пише Елвін

Тоффлер, потопає в міжплемінній ворожнечі, планетарному спустошенні та війнах, жінки є

тими, хто здійснює зміни, незважаючи ні на що. У той же час вони вже назавжди позначені

травматичною історією, заплутані в конструктах влади, яка стежить, контролює і править. Жінки,

вписані в монументальний об’єкт, форма якого відсилає до протитанкової загорожи,

положенням і розташуванням нагадують Ангела Історії в жіночій версії, яка для Вальтера

Беньяміна була сповнена „добра, радості та світла”. Angelus Novus, у трактуванні філософа,

дивився в минуле, але бачив у ньому дедалі більше руїн і руйнування, тоді як його жіноча версія

– Angela Nova, за Вижиковським, в певному сенсі залишає руїни позаду, а її очі, що звернені в

майбуття, вбачають в ньому, либонь, прийдешні позитивні зміни.

ХОДА. Трансформізм – це не лише мистецький жест солідарності, співчуття та своєрідна

підтримка для окупованої країни, але особлива шана жінкам війни, подив та підтримка віри у

можливість відновлення світу.

Співпраця ХОДА: Тамара Вижиковська

Музика: Яцашек

Відеофотограф із Харкова: Сергій Стеценко для ESSE House

Візуальна ідентифікація: Пьотр Вижиковський

Графічна співпраця: Якуб Пішка

Партнером виставки є Факультет живопису та Академія красних мистецтва в Гданську

Подяка для Galeria Arsenał у Білостоці за випозичення твору.

Медіа-партнери: arqnfo.pl, esopot.pl, presqge, zawsze pomorze

 

Do pobrania:

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST