Oprowadzanie po wystawie “Stan wyjątkowy”

Oprowadzanie po wystawie “Stan wyjątkowy”

Zapraszamy na kolejne oprowadzanie kuratorskie po wystawie “Stan wyjątkowy”, które poprowadzi kurator wystawy Przemysław Chodań.

  • Sobota, 6 sierpnia, godzina 12:00. Oprowadzanie w cenie biletu na wystawę.

Więcej informacji o wystawie znajdziecie TUTAJ.

  • PL

Wystawa „Stan Wyjątkowy”, pomyślana została jako platforma, dzięki której artyści ukraińscy – zarówno Ci, którzy w ostatnich latach wyjechali z Ukrainy, jak i pozostający wciąż w rejonach walk – będą mogli zaprezentować swoje prace, stworzone w bezpośrednim kontekście wojny. Wszystkie łączą w sobie komponenty artystyczne i reportażowe, z elementem aktywizmu społecznego.

Prezentowane prace – ich tematyka, poruszane problemy- są charakterystyczne dla rozwoju sztuki ukraińskiej od początku XXI wieku. Artyści i artystki coraz częściej zaczęli tworzyć prace w kontekście feminizmu i cielesności, zmian politycznych, postkolonialnych i imperialistycznych konceptów kulturowych, tożsamości i pamięci zbiorowej, traumy, cierpienia, odwagi i nieustępliwości.

Wszystkie te płaszczyzny są obecne na sopockiej ekspozycji; wzajemnie się przeplatają, dają sobie nawzajem nowy kontekst ideowy i świadczą o nieustającej aktualności sztuki, jej zakorzenieniu w codzienności.

  • UKR

Виставка „Надзвичайний стан” була задумана як платформа, на якій українські митці – як ті, хто залишили Україну останніми роками, так і ті, хто ще перебуває в зонах бойових дій – зможуть представити свої роботи, створені в безпосередньому контексті війни. Усі вони поєднують художню та репортажну складові з елементом громадської активності.

Представлені роботи – їх тематика та проблематика – характерні для розвитку українського мистецтва від початку ХХІ століття. Митці та мисткині все частіше почали створювати роботи в контексті фемінізму та тілесності, політичних змін, постколоніальних та імперіалістичних культурних концепцій, ідентичності та колективної пам’яті, травм, страждань, мужності та завзятості. Усі ці площини представлені на виставці в Сопоті; вони переплітаються, надають один одному нового ідейного контексту та свідчать про постійну актуальність мистецтва та його укоріненості в повсякденному житті.

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST