Oprowadzanie po wystawie Anny Baumgart „Zakop rzeźbę Apolla”

Serdecznie zapraszamy na oprowadzanie Anny Zelmańskiej-Lipnickiej po wystawie „Zakop rzeźbę Apolla”, które odbędzie się w niedzielę 3 grudnia o godzinie 12.00. Do zobaczenia!

Anna Baumgart / Zakop rzeźbę Apolla
z udziałem Anny Barcz, Stefanii Dretler-Flin, Pat Dudek, Franciszki i Stefana Themersonów, Stanisława Węsławskiego

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Plac Zdrojowy 2
Wystawa potrwa do 28.01.2024 r.
Oprowadzanie: 3.12.2023, godz. 12.00, wstęp na oprowadzanie w cenie biletu
Kurator: Dominik Czechowski

Zakop rzeźbę Apolla „to opowieść o sile wyobrażeń, formach oporu wobec patriarchalnych narracji i binarnych porządków oraz alternatywnych scenariuszach współbycia w świecie. Stosując praktyki dzielenia się (sharing), włączania oraz udostępniania przestrzeni (hosting) jako immanentnie queerową artystyczną i kuratorską metodę, wystawa prezentuje nowy esej wizualny Anny Baumgart w dialogu z dziełami oraz ciałami innych twórczyń i twórców jako polifoniczny zbiór połączonych istnień, sprzężeń, współzależności lub kontrnarracji”.

Mamy wrażenie, że wystawa diagnozuje dehistoryzacje, o których Hubert Bilewicz napisał, że „zajmują się tropieniem historii wypartych, badaniem procesów konstruowania historii, przy jednoczesnym odwróceniu tradycyjnego myślenia o historii. Źródłem jest bowiem to co dzieje się obecnie, skutkiem zaś to, co było – przekształcane fakty historyczne, podlegające procesom mitologizacji, manipulacji”. Anna Baumgart podjęła próbę dehistoryzacji wykorzystując symbolikę akwatyczną narodowo-etnicznego mitu o Wandzie, najbardziej tajemniczej postaci polskiej kultury. Woda daje i zabiera życie, ma zdolność rozpraszania, rozrzedzania, łagodzenia, niwelowania, jest także żywiołem. Wystawa jest autorską wypowiedzią artystki i kuratora, daje jednak: poprzez swoją intertekstualność, użyte cytaty, analizę prac artystów zaproszonych do wystawy, możliwość różnych skojarzeń zakorzenionych w kulturze.

Anna Baumgart, ukończyła liceum plastyczne w Bydgoszczy i Wydział Rzeźby gdańskiej Państwowej Szkoły Sztuk Pięknych, obecnie ASP, gdzie w 1994 roku obroniła dyplom w pracowni rzeźby wybitnego pedagoga profesora Franciszka Duszeńki. Od 1994 roku prowadzi aktywną działalność w kręgach polskiej awangardy. Debiutowała w założonej wspólnie z Robertem Knuth’em, działającej w Gdańsku pod hasłem programowym „piękno dla wszystkich” -„Galerii Delikatesy Avantgarde”, czy Forum Sztuki Współczesnej w „Galerii Gazownia”. W 1995 roku miała swoją pierwszą wystawę Timiszel w Galerii Wyspa związaną z eco-sztuką. W 1998 powołała Biuro Inicjatyw Twórczych. Wraz ze Zbigniewem Liberą założyła kawiarnię artystyczną Cafe Baumgart/Libera (później Cafe Baumgart) przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (działała w latach 1999–2006).

Baumgart jest jeną z najbardziej wyrazistych polskich artystek awangardowych średniego pokolenia, rozpoczynającą działalność w czasach przemian społecznych w Polsce. W trakcie swojego „biegu życia”, kolejnych ról społecznych w jakie się wciela, także młodej matki/artystki, poruszała intymne, feministyczne wątki. W swoich wypowiedziach artystycznych w umiejętny sposób stosuje tradycyjne środki wyrazu m.in. rzeźbę, stopniowo wykorzystując film, jako nośnik fikcji na granicy realności. Umiejętnie porusza się w technice found footage, polegającej na montażu różnych materiałów filmowych tworząc kontr-wersje – metanarrację, kiedy poprzez włączanie fikcji w dokument wprowadza alternatywne narracje. Odnosząc się do sytuacji polityczno-społecznej kobiet, próbuje diagnozować drogi wyjścia, analizuje i przepracowuje metody „przerywania zamkniętego kręgu wyobrażeń”.

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST