Ogłoszenie o konkursie na podnajem lokalu użytkowego

Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki z siedzibą w Sopocie ogłasza konkurs ofert na podnajem lokalu użytkowego położonego w Sopocie przy Placu Zdrojowym 2.

Przedmiotem podnajmu będzie lokal o powierzchni całkowitej 131,62 m2 (część podstawowa 102,76 m2 i zaplecze 28,86 m2).
Umowa podnajmu zostanie zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2021 r.

Oferty należy składać do dnia 15 listopada  r. do godziny 15:00.

Lokal zainteresowani będą mogli obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14 po wcześniejszym, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznym zgłoszeniu chęci obejrzenia pod numerem 058 551 06 21 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16).
Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję konkursową za posiedzeniu w dniu 20 listopada 2019 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, jak w szczególności wymogi stawiane oferentom oraz kryteria konkursowe zawarte są w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.pgs.pl

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu