Maciej Szemelowski „Retrospektywa”

Maciej Szemelowski „Retrospektywa”
  • Wernisaż 6 maja 2022, w godzinach 18:00-19:00
  • Wystawa czynna: 7.05 – 19.06.2022, wtorek-niedziela 11:00-19:00

Krótkie życie chwili

Maciej Szemelowski to człowiek wielu talentów i artysta spełniający się w kilku dziedzinach sztuki. Scenografia, plakat, grafika, fotografia. Swoimi osiągnięciami, wystawami i nagrodami mógłby obdzielić wielu innych artystów. Jakby tego mu było mało, był / jest również wydawcą oraz posiada w swoim bogatym artystycznym dorobku filmy telewizyjne, wideoklipy, autorskie albumy i książki, a nawet malarstwo naścienne.

Ale przede wszystkim jest sopocianinem, który 40 lat temu zakotwiczył swoją artystyczną łódź w kurorcie na historycznym Placu Rybaków i pozostał tu już na zawsze. To ostatni rybak na Placu Rybaków, tylko dziś łowiący już swoim obiektywem na terenie naszego miasta najpiękniejsze chwile i miejsca. Bo to właśnie Sopot pozostaje dla niego od wielu lat nieustającą inspiracją i twórczym wyzwaniem (…).

To artysta wielu sprzeczności, choć stonowany i nieco wycofany: sopocki, choć jednocześnie uniwersalny (czego potwierdzeniem są kolejne dowody uznania dla jego plakatów i fotografii na międzynarodowych konkursach i wystawach); współczesny, choć zakotwiczony w historii i kurortowym dziedzictwie; kameralny i lokalny, choć jednocześnie wielowymiarowy i o międzynarodowej renomie. Artysta niewpisujący się w żadne mody, trendy i kierunki, w związku z tym modny cały czas. I w końcu – wrażliwy i kruchy (jak każdy prawdziwy artysta), ale jednocześnie świadomy wartości swoich dzieł.

Ostatnie lata poświęcił przede wszystkim fotografii, zarówno czarno-białej, jak i kolorowej, doświadczając zasłużonego międzynarodowego uznania w postaci trzykrotnej nagrody International Photography Award, nazywanej „fotograficznym Oscarem”, oraz sześciu kolejnych nagród Spider Award (ostatnia z nich pochodzi z grudnia 2021) na prestiżowym międzynarodowym konkursie fotograficznym organizowanym w Beverly Hills, na który co roku spływa kilkadziesiąt tysięcy prac z całego świata.

Ale to nie nagrody i nie kolejne laury są w tym przypadku najważniejszym kryterium oceny twórczości Macieja Szemelowskiego. Jest nim bowiem – moim zdaniem – nieustająca próba ocalania tego, co najbardziej wartościowe, a co w otaczającym nas świecie odchodzi w niepamięć każdego dnia i co najtrudniej zatrzymać.

Miejsca i chwile, które artysta dla nas codziennie utrwala – obiektywem, pędzlem czy ołówkiem – dzięki niemu uzyskują zupełnie nowy wymiar i odradzają się „życiem po życiu” z każdą następną wystawą. A spotkania z nowymi odbiorcami tych prac wciąż zapisują kolejne karty krótkiej historii nieskończoności…

tekst: Wojciech Fułek („sopocianin od zawsze i na zawsze”, pisarz, scenarzysta, twórca teatru radiowego, autor m.in. monografii sopockiego mola i Opery Leśnej, w latach 1998-2010 wiceprezydent Sopotu)


Maciej Szemelowski

Artysta plastyk, malarz, fotograf, grafik i scenograf, urodzony w Gdyni. W 1969 roku ukończył Liceum Technik Plastycznych w Gdyni-Orłowie. Studiował w toruńskim UMK na Wydziale Sztuk Pięknych (1970-1973) oraz w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (1973-1975) w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza.

Zrealizował między innymi scenografie: telewizyjne do programów muzycznych, w Operze Leśnej (m.in. na Międzynarodowy Festiwal Piosenki oraz koncerty „Trzy Dekady Polskiego Rocka” i „Piknik Country”), Kabaretu Jana Pietrzaka, koncertu Czesława Niemena, I Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku.

Jest autorem teledysków i reklam, filmów autorskich: „Sopot”, „Do utraty tchu” (o Januszu Popławskim i Franciszku Walickim) dla TV, jak również „Wernisaż u Macieja TV”, „Artyści Sopotu”.

Zrealizował malarstwo ścienne na statku „Stefan Batory”, kilkanaście wydawnictw na 100-lecie Sopotu, m.in. kalendarz „Artyści Sopotu”, albumy „Cztery pory roku” i „Sopockie molo i brzeg”, płytę DVD „400 najpiękniejszych widoków Sopotu”, plakaty o tematyce kulturalnej, m.in. z okazji 20-lecia Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot oraz niezależnych obchodów 25. rocznicy powstania Pierwszej Solidarności.

Maciej Szemelowski jest także współautorem wraz z Wojciechem Fułkiem albumów „Sopot, sezon, miejsca, chwile” i „Historia Sopockiego Mola”, a także współautorem teledysków Lecha Makowieckiego.

Otrzymał nagrodę Wojewody Gdańskiego za popularyzację Wybrzeża Gdańskiego w grafice. Zdobył nagrody za plakat „Sopot” w Lahti oraz plakat „Pepsi Cola”, jak również nagrody na Biennale Plakatu w Warszawie za cykl plakatów „Cyrk Polski”. Jest laureatem wielu nagród fotograficznych i wyróżnień, m.in. International Photography Award (Oscar Fotografii) w latach: 2015, 2016, 2018; Wildlife Photographer of the Year 2015, a także Spider Award w latach 2015-2019 oraz w roku 2021. Autor indywidualnych wystaw fotograficznych – m.in. „Sopockie molo”, „Sopocka jesień”, „A może morze?”, „Miasto”, „Na biało”, „Ślady”, „Na styku” – oraz filmów: „Berlin – Kreuzberg”, „Nocturn COVID-19” 2022 (YouTube). Był także publicystą w sopockich gazetach: „Riviera” i „Kocham Sopot”.
The Short Life of a Moment

Maciej Szelmowski is a person of many talents and an artist expressing himself in many artistic disciplines. Set design, poster, printmaking, painting, photography. His many achievements, exhibitions and prizes could be shared among several other artists. Still, apart from that he has also been a publisher; and his enormous body of work includes television productions, music videos, albums and books he authored, even wall painting. Still, he is most of all a citizen of Sopot, who anchored his artistic boat at this seaside resort, in Plac Rybaków [Fishermen’s Square], 40 years ago, and he has lived here since then. He is, in fact, the last fisherman in that square, but today he catches most beautiful moments and places in the city mainly with his camera. For it is Sopot that has remained his continuous inspiration and a creative challenge as well (…).

He remains a contradicting artist, though composed and slightly withdrawn; an artist very much from Sopot, still a universal one also (which has been proved by numerous international awards his posters and photos have won so far); a contemporary artist, still one whose roots are buried deep in the resort’s history and heritage; modest and local, but versatile and renown internationally. An artist whose work has never functioned within any artistic trends; thus, it has remained trendy all along; and finally – a fragile and sensitive person (as any true artist is), yet conscious of his work’s value.

He has devoted the last few years mainly to photography, monochromatic as well as in colour, which earned him well-deserved international recognition manifested by his receiving three times the International Photography Award, also known as the photographic Oscar, as well as six Spider Awards in a row (latest of which was bestowed on him in December 2021) he got during a prestigious international photographic competition organized each year in Beverly Hills, where tens of thousands of photographs are submitted yearly from all around the world.

However, the most significant criteria to be used while assessing the artwork of Maciej Szemelewski are not the awards and laurels. In my view, what remains most valuable is his continuous effort to preserve what is most precious in the world around us, but has nowadays been lost, ever less remembered, and thus, most difficult to retain.

Places and moments that are preserved for us by the artist every day – with a camera, a brush, a pencil – have received a new dimension thanks to him, they are revived with each exhibition and live moments of their “afterlife”. These works meeting new viewers continue to write the short history of infinity…

text: Wojciech Fułek (“a citizen of Sopot ever since and forever”, writer, screenwriter, creator of radio theatre, the author of such books as, the monograph of Sopot Pier and of the Sopot Forest Opera, vice president of Sopot in years 1998-2010)


Maciej Szemelowski

Visual artist, painter, photographer, graphic artist and set designer born in Gdynia. In 1969 he graduated from the Lyceum of Fine Art Techniques in Orłowo after which he studied at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Fine Arts (1970-1973) and at the State Higher School of Visual Arts in Gdańsk (1973-1975), at Kazimierz Śramkiewicz’s studio.

He created set designs for television music programmes as well as stage events at the Sopot Forest Opera (such as the Sopot International Song Festival and concerts: ”Three Decades of Polish Rock”, ”Country Picnic”), for Jan Pietrzak’s Cabaret, Czesław Niemen’s concert and Polish Film Festival in Gdańsk. He is the author of several music videos, commercials and television films, such as: ”Sopot”, ”Until Breathless” (about Janusz Popławski and Franciszek Walicki) as well as shows: ”Exhibition Opening at Maciej’s TV”, ”Sopot Artists”; he also authored wall paintings on the TSS Stefan Batory. He issued several publications for the Sopot Centenary, among them the ”Sopot Artists” calendar, albums ”The Four Seasons”, ”Sopot Pier and Shoreline”, a DVD ”400 Most Beautiful Views of Sopot”. He designed posters for cultural events, such as: the 20. anniversary of the Polish Chamber Philharmonic Orchestra Sopot or independent celebration of the 25. anniversary of creating the first Solidarity movement.

Together with Wojciech Fułek, Maciej Szemelowski authored such albums as “Sopot – Season, Places, Moments”, “The Short History of Infinity – the Sopot Pier, XIX-XXI century”. He is the co-author of Lech Makowiecki’s music videos. He received the award of the Gdańsk Province Govenor for popularizing the Gdańsk Coast in his graphic art. He was awarded in Lahiti for his posters “Sopot” and “Pepsi Cola”, as well as at the International Poster Biennale in Warsaw for the “Polish Circus” series. He has won numerous photographic competitions, such as: International Photography Award (Oscar in photography) in years 2015, 2016, 2018, Wildlife Photographer of the Year 2015, Spider Award in years 2015-2019 and in 2021. He had several solo photographic exhibitions, such as: “The Spot Pier”, “Autumn in Sopot”, “How About the Sea?”, “The City”, “In White”, “The Contact Point”; and showed films, such as: “Berlin – Kreuzberg”, “Nocturn COVID-19” 2022 (YouTube). He wrote articles for local Sopot magazines: “Riviera” and “I Love Sopot”.

  • Patronat medialny: Polskie Radio Gdańsk, Esopot.pl, magazyn Linia, Magazyn Trójmiejski Prestiż, Pomorskie.eu, Artinfo.pl, InYourPocket, Trójmiasto.pl

Sprawdź co jeszcze mamy dla Ciebie! 👇


Aleksandra Szewczuk Alicja Kubicka Andrzej Fibak Austria bujność dzieci edukacja festiwal festiwal fotografii FFWRS fotografia godziny wstępu hestia horno-popławski katalog katalogi koncert konkurs krzysztof nowicki maciej szemelowski maja murawska malarstwo nowe media Open Source Art Festival oprowadzanie oprowadzanie kuratorskie paszporty polityki spotkanie autorskie staniszewski stan wyjątkowy stryjec sztuka ukraińska teresa pągowska ukraina warszta warsztat warsztaty warsztaty dla dzieci wojciech fułek wykład wystawa wystawa fotografii wystawa malarstwa wystawa sztuki wystawy

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST