Komunikat prasowy miasta Sopotu

Info Sopot

W obliczu strajku nauczycieli

Przedłużające się negocjacje rządu z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego, nie oddaliły jak do tej pory widma strajku. Jeśli związkowcy nie porozumieją się z rządem, w poniedziałek, 8 kwietnia rozpocznie się w całym kraju strajk.

Najnowsze, szacunkowe dane w Sopocie wskazują, że:

1. Nie przewiduje się prowadzenia zajęć dydaktycznych w :

– Zespole Szkół Nr 1, II LO, III LO, ZSH, SP Nr 1, SP Nr 8, SP 9 ( dla klas 4-8), SP Nr 7

2. Zajęcia dydaktyczne najprawdopodobniej będą prowadzone w SP 9 ( dla klas 1-3)

3. Zajęcia opiekuńcze będą organizowane w:

– prawdopodobnie z SP Nr 7 oraz w ZSH dla dzieci z oddziału gimnazjum.

4. Na 7 przedszkoli w dwóch ( Przedszkole Nr 2 i Przedszkole Nr 12) zajęcia będą odwołane.

5. Wszystkie szkoły sygnalizują  zagrożenie nieprzeprowadzenia egzaminów.

6. Obiady będą wydawane w SP  Nr 1, SP Nr 7 i prawdopodobnie w SP Nr 9.

Dane te mogą ulec zmianie w dniu rozpoczęcia strajku.

Gmina nie jest w stanie zapewnić opieki wychowankom/uczniom podczas strajku, jedynie zaproponować alternatywną formę spędzenia czasu.

Od poniedziałku, od godziny 7.30 otwarte będą wszystkie sopockie instytucje kultury: Państwowa Galeria Sztuki, Muzeum Sopotu, biblioteki i Sopoteka. Nie przewidziane są jednak zajęcia zorganizowane ze względu na brak możliwości zapewnienia – zgonie z przepisami prawa – wychowawców z odpowiednimi kwalifikacjami. Dajemy możliwość rodzicom by mogli zabrać dzieci do tych instytucji, które na czas strajku nie będą pobierać opłaty za wejście (np. PGS).

Dyrektorzy szkół mają obowiązek poinformować rodziców swoich uczniów, czy w danej placówce odbywać się będą zajęcia.

W uzupełnieniu,

Z inicjatywy marszałka, na czas planowanego przez nauczycieli strajku samorządowe instytucje kultury – teatry, muzea i biblioteki – będą otwarte dla uczniów. Darmowe zajęcia przygotowano dla dzieci i młodzieży w różnym wieku (grupy zorganizowane)

Również w dniach 8-12 kwietnia br. na grodzisku w Sopocie (mogą to być lekcje bądź jakieś formy gier i zabaw albo ognisko i pieczenie kiełbasek) – więcej informacji o ofercie na Grodzisku- p. Karolina Czonstke – tel. 58 340 66 00

/Anna Dyksińska/