„FOTOMORGANA”. Wystawa prac i obiektów sztuki parafotograficznej

wystawa "Fotomorgana" w PGS w Sopocie

Kurator: Robert Kuśmirowski

Artyści: Mikołaj Długosz,  Przemysław Duda,  Magdalena Franczuk,  Weronika Gęsicka, Florian Green, Wiesław Jarmułowicz,  Kacper Kowalski,  Robert Kuśmirowski,  Kobas Laksa, Iza Magnuszewska, Marek Mazanowski, Irena Nawrot, Łukasz Owczarzak, Karol Palczak,  Urszula Pieregończuk, Jacek Piotrowicz, Rudi Rapf, Andrzej Sobiepan, Patrycja Sobiepan,  Jacx Staniszewski, Grzegorz Wójcik, Marek Wrzesiński,  Anna Wypych, Anna Reinert.

Fotomorgana” to tytuł wydarzenia i pojęcie dedykowane dla pewnego zbioru obiektów sztuki, które w pierwszym momencie wydają się klasyczną lub udziwnioną fotografią a tak naprawdę są tylko skomplikowanym zabiegiem artystycznym, doprowadzającym do takiego wrażenia.

To zjawisko pozornego powstania obrazu (w tym przypadku fotograficznego) mimo zastosowania odległych technik i form wypowiedzi artystycznych to jest: scenografia, instalacja artystyczna, obiekt, rekonstrukcja, assamblage czy performance. Obiektów tych nie można w pierwszym momencie sklasyfikować i przypisać im jakiejś jednoznacznej formy. Są wypadkową szeroko pojętej nauki, nowoczesnych technik i nowo powstałych metod ekspozycyjnych, dzięki którym procesy wzrokowe będą redefiniowane niemal przy każdej pracy.

Głównym założeniem pokazu jest specjalny dobór prac i efektywne ich zestawienie, w sposób niemożliwy do rozpoznania tak, że nie chodzi tu głównie o techniki fotograficzne, a jedynie o omylność naszego narządu wzroku. Celem takiego zabiegu artystycznego jest ukazanie delikatnej granicy między posiadanymi umiejętnościami spostrzegania świata a ich desygnatem. Zebrane prace w specjalnie zaaranżowanym pokazie, pozwalają na lepsze zrozumienie tego fenomenu, zjawiska powstawania pozornego obrazu za pomocą wymuszonego nastawienia odbiorcy.

Podstawą wystawy są prace wyeksponowane w niecodzienny sposób- złożone realizacje artystyczne, budowane na miejscu w formie dioram, scenografii czy zamkniętych wydarzeń performatywnych, wykonanych przez Artystki i Artystów oraz osób specjalnie wybranych podczas castingu. Do wyeksponowania zbioru dzieł wykraczających poza znane nam konwencje, powstanie nowa dedykowana architektura ekspozycyjna.

Centralną częścią ekspozycji jest specjalnie „wybudowana” częściowo zburzona kamienica z wyraźnymi śladami zniszczeń wojennych. Budowla po przejściach stanowi tło do ustanowienia mentalnych fotografii, wymyślanych przez widza i przypisanych do zaaranżowanej sytuacji. Ponadto na wystawie znajduje się zestaw dioram, w które niejako „wbudowane” są rozlegle panoramy i sceny rodzinne, a w poszczególnych częściach sali wydzielono pomieszczenia, które mają w pełni ukazać urok starej fotografii poklatkowej. Z kolei krótkie zapętlone sekwencje filmowe sprawiają wrażenie ciągłego ruchu, ciągłej pracy w nieskończoność.

Dla uzupełnienia idei i pełnego przedstawienia problematyki wystawy, na ekspozycji znajdują się dzieła zaproszonych specjalistów w swojej dziedzinie, którzy dopełniają pokaz  pracami- malarstwo fotorealistyczne, iluzoryczne, rysunki, prace hiperrealistyczne oraz fotografie, które do złudzenia imitują wspomniane wyżej techniki.

Wystawa jest wynikiem wielu spotkań z samymi artystami, kolekcjonerami i osobami zajmującymi się peryferiami fotografii.

Robert Kuśmirowski

„FOTOMORGANA”. Wystawa prac i obiektów sztuki parafotograficznej

Czas trwania wystawy: 28.05 – 15.08.2021

(do 24 czerwca wystawę można oglądać od wtorku do niedzieli w godzinach 11.00-19.00, od 25 czerwca – od godz. 11.00 do 20.00)

W trakcie trwania wystawy powstanie publikacja zawierająca reprodukcje prac z wystawy oraz  tekstami: Adama Mazura, Roberta Kuśmirowskiego, Marty Zgierskiej, wywiad z Artystą przeprowadzony przez Monikę Kozień oraz z esejami artystów biorących udział w wystawie.

Na wystawie prace z kolekcji: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Fundacji Kolekcji PKO Banku Polskiego, Galerii Labirynt w Lublinie, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Galerii Ciasnej, Moniki Kozień, Kingi Trochim oraz Artystów.

Współpraca przy realizacji wystawy: Michał Stachyra/ Fundacja KZMRZ, B&B (Becia i Bolo), Monika i Tomasz Bielakowie/ OMIT Rozdroża w Lublinie

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST