FESTIWAL FOTOGRAFII – ŹRÓDŁO – VISVALDAS MORKEVICIUS

Visvaldas Morkevičius jest litewskim artystą wizualnym. Jego projekty fotograficzne były prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych w całej Europie, znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych, takich jak MO Museum, Lewben Art Foundation, SEB Bank, kolekcja sztuki Tesonet Cyber Ci

ty. Uznanie przyniosło mu wydanie pierwszej książki fotograficznej „Tajemnice Publiczne” w 2015 roku, a w 2021 roku został nagrodzony przez Riga Photography Biennial – NEXT i ISSP Gallery Award „Seeking the Latest in Photography!”.

Artysta, jak sam mówi, wykorzystuje fotografię antropologicznie – używa różnorodnej estetyki fotograficznej, dzięki czemu może manipulować percepcją, świadomością czasu, poczuciem doświadczenia zmieszanym z kontekstem chwili.

Medium fotografii postrzega jako jedno z najdokładniejszych do odtwarzania rzeczywistości, a jednocześnie bardzo plastyczne w użyciu w formie metaforycznej. Jego projekty są autoanalityczne i intymne, mające jednak czytelny walor uniwersalizmu.

Szepty / Murmurs

Posługując się językiem obrazu fotograficznego, Visvaldas Morkevičius stworzył projekt oparty na osobistych doświadczeniach, które mają charakter autorefleksji – analizy własnych odczuć, zachowań i obaw, jednocześnie szukając ich przyczyn. Zainspirowany filozofią Carla Gustawa Junga i jego archetypem Cienia, tworzy mroczne, kontrastowe obrazy. Używa w nich prostych codziennych przedmiotów, przypadkowych miejsc, pozornie martwych i bez wyrazu, które poprzez formę fotografowania stają się symbolami jego emocji w swojej agresywności, powtarzalności, nieładzie. Jung określa Cień jako podświadomy, tłumiony fragment osobowości nacechowany negatywnymi i instynktownymi atrybutami – można go potraktować jako pewnego rodzaju piętno. Operuje on za kurtyną naszych chęci i wyobrażeń, a przy tym determinuje sposób tworzenia relacji ze światem i często kreuje trudne do zniesienia wewnętrzne napięcie. Tłumienie lub ignorowanie tego aspektu swojego charakteru powoduje zwiększenie jego destrukcyjności.

Drugą częścią całości i jednocześnie przeciwieństwem Cienia jest Persona. To świadoma strona naszej osobowości, którą kształtujemy w wyniku socjalizacji i jako odpowiedź na potrzebę akceptacji, umożliwiająca dostosowanie się do wymogów otaczającego nas świata, ale również własnych oczekiwań i wzorców. To rodzaj metaforycznej maski pokazywanej innym, która zręcznie ukrywa naszą prawdziwą naturę. Jest emanacją cech charakteru, z którymi chcemy się utożsamiać, wierzyć w nie i projektować na zewnątrz.

Projekt Szepty jest próbą konfrontacji artysty z ukrytą i trudną warstwą własnej psychiki, z dążeniem do akceptacji i świadomej integracji jej istoty. Cień ma swój potencjał.

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST