BODY WORKS. Wystawa i zdarzenia wokół ciała.

Body works

14 czerwca – 11 sierpnia 2019

Wystawa czynna:

14-27 czerwca – od wtorku do niedzieli w godz. 11:00 – 19:00
28 czerwca – 11 sierpnia – codziennie w godz. 10:00-20:00
Otwarcie: 13 czerwca 2019 r. o godz. 19:30

*Wystawa zawiera treści przeznaczone tylko dla widzów dorosłych!

POZIOM 2
BODY WORKS 
wystawa i zdarzenia wokół ciała

Kuratorzy: Gosia Golińska, Romuald Demidenko

BODY WORKS to tytuł letniej interwencji w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie – wyboru prac kilkudziesięciu artystek i artystów. Wystawa i seria zdarzeń – konfrontujące szereg postaw twórczych i formatów – dedykowana jest ludzkiemu ciału umieszczonemu w różnych kontekstach związanych z cenzurą i polityką. Widok ciała w epoce zacierającej się granicy pomiędzy tym, co publiczne i prywatne, stał się sztandarowym narzędziem manifestowania potrzeby akceptacji, równych praw i wolności, również artystycznej. Łatwość wypowiedzi, którą współcześnie oferują media społecznościowe, działa w dwie strony, a zmieniająca się rzeczywistość narzuca przedstawieniom ciała wciąż inne interpretacje, często radykalne, uwarunkowane politycznie i światopoglądowo. Przekraczanie granic intymności stawia ciało pod pręgierzem opinii i ocen. Interwencja w PGS jest kontynuacją jednego z wątków wystawy 'Somewhere in Between. Contemporary Art Scenes in Europe’ w BOZAR Centre for Fine Arts w Brukseli (2018). Wystawa przez swój otwarty format i miejsce nawiązuje również do indywidualnej prezentacji prac Gosi Golińskiej zatytułowanej 'M/Morze’ w PGS Sopot (2017), która przybrała formę performatywnego zimowiska, do którego artystka zapraszała publiczność. 

Artystki i artyści: Adam Smolana, Agata Bogacka, Alina Żemojdzin, Anna Nizio, Doireann O’Malley, Dom Mody Limanka, Dorota Kozieradzka, Dorota Nieznalska, Emeline Depas, Ewa Konieczna-Pilachowska, Gosia Golińska, Grupa Sędzia Główny, Hana Miletić, Honorata Martin, Izabela Chamczyk, Izabella Berwertz-Smolana, Jaanus Samma, Jacqueline Livingston, Jean Samuel N’Sengi, Justyna Kuklo, Józef Czerniawski, Kacper Szalecki, Kamil Sipowicz, Karol Radziszewski, Karolina Mełnicka, Kazimierz Ostrowski, Laura Pawela, Magdalena Łapińska-Rozenbaum, Mariola Brillowska, Mikołaj Sobczak & Nicholas Grafia, Monika Drożyńska, Przemek Branas, Simone Gad, Teresa Miszkin, Teresa Pągowska, Włodzimierz Wieczorkiewicz, Zbigniew Libera, Zuza Golińska

Wystawie towarzyszą: publikacja z tekstami m.in. Agaty Araszkiewicz, Gosi Golińskiej, Patrycji Ryłko, Julii Julian i Romualda Demidenko, wykład Marioli Balińskiej, oprowadzania, warsztaty, performance i rezydencje.

Przez ostatnie dwie dekady technologia w znacznym stopniu wpłynęła na naszą codzienną komunikację, kładąc nacisk na natychmiastową wymianę treści. Rzadko rozstajemy się z urządzeniami a ich bliskość wyrażają obrazy wyświetlane na połyskujących ekranach przypominających lustra. 

Internet nie sprawił, że zamknęliśmy się w przestrzeni wirtualnej, czego się obawiano na początku. Sprowokował nas raczej do tego, by aktywnie dzielić się z innymi. Nasze konta w mediach społecznościowych wręcz puchną od różnego rodzaju dokumentacji umieszczanych w sieci. Rosnąca ilość obrazów szczególnie ostatnio pobudziła dyskusję o tym, co wolno a czego nie powinniśmy pokazywać. Patrzymy dziś na narcystyczne, jak się je często określa, wizerunki nas samych w postaci pierwszych zdjęć typu selfie, i odkrywamy ich nowe funkcje. „Samojebki”, jak początkowo były nazywane, utraciły swój prywatny charakter wraz z nadejściem mediów społecznościowych, prowokując do nowych odczytań ciała, zarówno oswajając je, jak i kwestionując jego obecność. Powszechny dostęp do obrazów z przeszłości i swoista rewizja ciał, jaka ma miejsce obecnie, prowadzi do paradoksu odkrywania oraz jednoczesnego ograniczania ich obecności w przestrzeni publicznej czy nawet cenzurowania. 

Mimo braku anonimowości przestrzeń wirtualna przestała być tylko miejscem eksploracji obrazów i wymiany informacji, zapewniając sposób do łatwego wyrażania m.in. lęków i narracji prawicowego radykalizmu. Dziś w jednym z największych krajów Europy, czyli Polsce, dochodzi do bagatelizowania praw mniejszości, marginalizowania praw kobiet, jawnego wyrażania homofobicznych postulatów przez osoby publiczne i polityków a nawet cenzurowania dzieł sztuki. Petycje, wydarzenia na Facebooku oraz marsze osób przeciwko wykluczeniom stały się nową codziennością. Narzędzia w dłoniach maszerujących to najczęściej transparenty i smartfony natychmiastowo transmitujące przebieg wydarzeń dostępny po chwili w dowolnym miejscu. Dzięki odruchowi autoportretowania zdjęcia pojawią się za chwilę na ekranach użytkowników, wyświetlone pośród treści sponsorowanych i innych manifestacji ciała.

Wydarzenia:

 • wykład performatywny – Uwagi o ciele — Julia Julian
 • czwartek 13 czerwca, godz. 20:00
 • wykład – Cenzura i sztuka. O politycznym aspekcie fotografii Jacqueline Livingston — Mariola Balińska
 • wtorek 25 czerwca, godz. 18:00
 • body talk – Zjeść ciastko i mieć ciastko — Alina Żemojdzin i Zofia Krawiec
 • wtorek 2 lipca, godz. 18:00
 • wzory na ciele – Tatuaże z henny — Dom Mody Limanka
 • od niedzieli 7 do czwartku 11 lipca, godz. 16:00 do 19:00
 • body talk – subiektywne oprowadzanie po wystawie — Agata Araszkiewicz i Renata Dancewicz
 • niedziela 14 lipca, godz. 15:00
 • nail bar – Moment dla Ciebie — Monika Drożyńska
 • od niedzieli 28 lipca do środy 31 lipca, godz. 16:00 do 19:00
 • finisaż wystawy – 11 sierpnia, godz. 14:00

Podziękowania: Zespół PGS, Muzeum Narodowe w Gdańsku
Współpraca redakcyjna: Jacek Foromański
Projekt graficzny: Marcel Kaczmarek

#bodyworks2019 

Patroni medialni: Radio Gdańsk, In Your Pocket, trojmiasto.pl, Pomorskie.eu, Prestiż Magazyn Trójmiejski

—————————————- 

BODY WORKS
exhibition and incidents
14.06—11.08.2019
State Art Gallery in Sopot
Co-curated by: Gosia Golińska, Romuald Demidenko
Opening of the exhibition: Thursday, 13 June, at 7 pm

14 June — 11 August, 2019

BODY WORKS is the title of the summer intervention at the State Gallery of Art in Sopot – a selection of works by several dozen artists and artists. The exhibition and series of events – confronting a number of practices and formats – is dedicated to the human body, placed in various contexts related to censorship and politics. The view of the body in the era of blurring boundaries between public and private realms has become an essential tool for flaunting the need for acceptance, equal rights and freedom, including artistic creation. The ease of sharing that has been offered by social media works in two directions, and the changing reality imposes on the performances of the bodies still different interpretations, often radical, conditioned politically and ideologically. Crossing the limits of intimacy puts the body under the pillory of opinions and judgments. Intervention in State Gallery of Art follows up one of the chapters of the Somewhere in Between. Contemporary Art Scenes in Europe at the BOZAR Center for Fine Arts in Brussels (2018). The exhibition, through its open format and place, also refers to the individual presentation of Gosia Golińska’s work entitled M/Morze at State Gallery of Art in Sopot (2017), which took the form of a performative wintering, to which the artist invited the audience.

Artists: Adam Smolana, Agata Bogacka, Alina Zemojdzin, Anna Nizio, Doireann O’Malley, Limanka Fashion House, Dorota Kozieradzka, Dorota Nieznalska, Emeline Depas, Ewa Konieczna-Pilachowska, Gosia Golińska, Grupa Sędzia Główny, Hana Miletić, Honorata Martin, Izabela Chamczyk, Izabella Berwertz-Smolana, Jaanus Samma, Jacqueline Livingston, Jean Samuel N’Sengi, Justyna Kuklo, Józef Czerniawski, Kacper Szalecki, Kamil Sipowicz, Karol Radziszewski, Karolina Mełnicka, Kazimierz Ostrowski, Laura Pawela, Magdalena Łapińska-Rozenbaum, Mariola Brillowska, Mikołaj Sobczak & Nicholas Grafia, Monika Drożyńska, Przemek Branas, Simone Gad, Teresa Miszkin, Teresa Pągowska, Włodzimierz Wieczorkiewicz, Zbigniew Libera, Zuza Golińska

The exhibition is accompanied by: a publication with texts by, among others, Agata Araszkiewicz, Gosia Golińska, Patrycja Ryłko, Kamil Julian and Romuald Demidenko, presentations, guided tours, workshops, performances and residences.

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST