Alicja Kubicka „Pośpieszny odwrót / A hasty retreat”

Alicja Kubicka Pospieszny odwrót - plakat
  • Otwarcie/Opening : 26.05.2022 w godz. 18.00-19:00
  • Wystawa czynna do / Exhibition open untill 26.06.2022
  • Koordynacja/ Coordination: Joanna Kustra

Pospieszny odwrót

Malowanie to rodzaj języka. Medium wygodne dla mnie, przypadkowo akurat bardziej, niż np. pisanie, gra na instrumencie, czy cokolwiek innego – ani gorsze, ani lepsze. Zaś wystawa – to okazja do usłyszenia komentarzy i opinii, to znaczy, przejrzenia się (razem z obrazami, zerkającymi zza moich pleców) w lustrze, którym są ci, którzy przyszli popatrzeć.

Z każdą kolejną galeryjną sytuacją, w której dane mi jest uczestniczyć, uczę się, ile na temat tego, co widać, należy powiedzieć. Codzienna praktyka wypowiadania zdań ukazuje, że umysł tworzy skróty, jak tunele czasoprzestrzenne we wszechświecie; opowieść wiele razy powtórzona syntetyzuje się, i zachowuje wyłącznie elementy absolutnie konieczne do tego, by nieść sens – jak w przypadku baśni. O sztuce, i w ogóle o wszystkim, najlepiej rozmawia się chyba dwóm osobom różnych narodowości, posługującym się trzecim językiem, obcym dla każdej z nich; wtedy sens zawiera się w ciężarze niedbałego akcentowania, przeinaczonych epitetach, zapomnianych słowach – czyli w nieudolności.

Ciekawie, retorycznie zapytał Francis Bacon: „jaka jest różnica pomiędzy malaturą rzutującą problem bezpośrednio na układ nerwowy odbiorcy, a taką, która również coś komunikuje, lecz podąża okrężną drogą ilustracyjności?”** Otwarcie przyznawał, że do końca sam nie wiedział, jak to naprawdę jest (ja, rzecz jasna, nie wiem również). Ale swoją twórczością sugerował, że odpowiedź tkwi w robocie, lub też, że to robota jest odpowiedzią. Uczulał nas też, że obraz może coś przedstawiać, i być o czymś – ale są to dwie zupełnie różne sprawy.

Alicja Kubicka


A Hasty Retreat

Painting  – it is just one of the languages one can employ to search for answers. A medium convenient for me, incidentally more so than writing, for instance, or music, or anything else – neither better, nor worse. Whereas an exhibition – it is an opportunity to hear comments and opinions on my work, to see myself (along with paintings lurking from behind my back) reflected by those who have come to see. And with every such situation I get to experience, I learn more about how much one should say concerning what is displayed. The everyday practice of issuing sentences shows that the mind creates synopses similar to space-time tunnels in the universe; a story told many times is synthesized and retains only those elements which are absolutely vital for it to convey its sense – like in the case of a fairy tale. It is easiest, I suppose, to talk about art, about anything really, for two people of different nationalities using a language that is foreign to both of them; then the sense is contained within the weight of their clumsy accents, misused descriptors, forgotten vocabulary – in their inaptness. Francis Bacon curiously and rhetorically asked: „what is the difference between a painting projecting a problem directly onto the viewer’s nervous system, and one that also communicates something, but follows a circuitous path of illustration? „** He openly admitted that he didn’t know what it really was (I, of course, don’t either). But with his work he suggested that the answer lay in the robot, or that the robot was the answer. He also taught us that a painting can represent something, and be about something – but they are two completely different things.

Alicja Kubicka


Alicja Kubicka

Ur. w Bydgoszczy (1993 r.) Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2017 r.) W latach 2016-2019 rezydentka Kolonii Artystów na Dolnym Mieście w Gdańsku.

Autorka wystaw indywidualnych, m. in. Szczere pole (we współpracy z Krzysztofem Mętlem i Mateuszem Piestrakiem, Pani Domu, Poznań, 2022 r.), Zestaw malarski (BWA w Bydgoszczy, 2018 r.), Lasst du dich überraschen (we współpracy z Agatą Nowosielską, Galeria Żak, Gdańsk, 2018 r.) i Jeden z drugim myśli, że malować to takie proste albo staromodne (we współpracy z Sylwestrem Gałuszką, Kolonia Artystów-Dolne Miasto, Gdańsk, 2017 r.).Uczestniczka wydarzeń takich jak VI Gdańskie Biennale Sztuki (Gdańska Galeria Miejska, 2021 r.), 13 edycja konkursu im. Eugeniusza Gepperta (BWA we Wrocławiu, 2020 r.), Komunikacja ze wszystkim, co jest (we współpracy z Yui Akiyamą i Cyrylem Polaczkiem, Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa, 2018 r.), Najlepsze dyplomy (Zbrojownia Sztuki, Gdańsk, 2017 r.) Laureatka III Triennale Sztuki Pomorskiej w kategorii Malarstwo (Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2019 r.); laureatka Grand Prix konkursu Przegląd Młodej Sztuki Świeża Krew (Galeria Socato, Wrocław, 2017 r.). Aktualnie mieszka i pracuje w Poznaniu.

Alicja Kubicka

Born in Bydgoszcz (1993). In 2017 she graduated from the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. In years 2016-2019 she was the resident at the Artists’ Colony – Dolne Maisto, Gdańsk. She is the authoress of several solo shows, such as: Plain Field (curated by Krzysztof Mętel and Mateusz Piestrak, Pani Domu, Poznań, 2022), Painter’s Toolkit (BWA Bydgoszcz, 2018), Lasst du dich überraschen (curated by Agata Nowosielska, Żak Gallery, Gdańsk, 2018), Some Think that Painting is So Easy or Otherwise Old-fashioned (curated by Sylwester Gałuszka, Artists’ Colony – Dolne Maisto, Gdańsk, 2017).She took part in such collective shows and events as: VI Gdańsk Biennale of Art (Gdańsk Municipal Gallery, Gdańsk, 2021), 13. edition of the Eugeniusz Geppert Competition (BWA Wrocław, 2020), Communication with Everything that Is (curated by Yui Akiyama, Cyryl Polaczek, the Stefan Gierowski Foundation, Warsaw, 2018), Best Diploma Works (Zbrojownia Sztuki, Academy of Fine Arts in Gdańsk, 2017).She is the laureate of the III Triennale of  Pomeranian Art, in the Painting category (State Gallery of Art in Sopot, 2019); she also won the Grand Prix of the Young Art Overview ‘Fresh Blood’ (Socato Gallery, Wrocław, 2017). She currently lives and works in Poznań, Poland


  • Wystawę zorganizowano dzięki pomocy finansowej Miasta Sopotu.
  • Patronat medialny: Esopot.pl, magazyn Linia, Magazyn Trójmiejski Prestiż, Pomorskie.eu, Artinfo.pl, InYourPocket, Trójmiasto.plZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST