Yusaku Kamekura, 73 Design Year 73 Dezain iya. Kotoshi kangaetai honto no yutakasa, 1973

Yusaku Kamekura, 73 Design Year 73 Dezain iya. Kotoshi kangaetai honto no yutakasa, 1973

Yusaku Kamekura, 73 Design Year 73 Dezain iya. Kotoshi kangaetai honto no yutakasa, 1973, fot. Pracownia Fotografii Cyfrowej Muzeum Narodowego w Poznaniu