Leszek J. Pękalski "Czarodziejski ogród Józefa Chełmowskiego" wernisaż wystawy (2)