Juliusz Kossak "Szkic konia Kogejlan"

Juliusz Kossak "Szkic konia Kogejlan"

"Kossakowie", 8 lipca - 2 października 2016; Juliusz Kossak "Szkic konia Kogejlan" 1845-1850 r., akwarela, papier, 31,5x42 cm, własność Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia B. G. Woźnickiego, nr inw.: Г-І-110, © Copyright by Illia Lewin / Lwowska Narodowa Galeria Sztuki imienia B. G. Woźnickiego