Juliusz Kossak "Grenadier z 1820 r."

Juliusz Kossak "Grenadier z 1820 r."

"Kossakowie", 8 lipca - 2 października 2016; Juliusz Kossak "Grenadier z 1820 r." 1873 r., olej, płótno, 90x36 cm, własność Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia B. G. Woźnickiego, nr inw.: Ж-136, © Copyright by Illia Lewin / Lwowska Narodowa Galeria Sztuki imienia B. G. Woźnickiego