Grzegorz Wełnicki; Festiwal Fotografii W Ramach Sopotu 2018