Zbigniew Libera "Wojna. Obrazy Martwe I Ruchome"

Współorganizator: Galeria Raster, Warszawa

kurator: Łukasz Gorczyca

Pisanie i wizualizowanie historii, a zwłaszcza projektowanie historii na współczesność i przyszłość to tematy, które nieustannie przewijają się w twórczości Libery. Jego prace podejmują tematy zarówno z marginesu potocznego postrzegania (prace skupione z jednej strony na tożsamości ciała, z drugiej zaś na fizjologii współczesnego “konsumpcyjnego” spojrzenia) jak i mierzą się z ideą wielkich społecznych utopii (fotografie przedstawiające alternatywne wizje historii i przyszłości). Prace Zbigniewa Libery mają przy tym niegasnącą profetyczną moc. Wiele z nich to swoiste ikony zapowiadające nowe sposóby myślenia i diagnozujące trafnie dokonujące się przemiany społeczno-polityczne. Taką, szeroko dyskutowaną na świecie pracą jest “Lego. Obóz Koncentracyjny” (1996), ale też fotografie z cyklu “Pozytywy” (2002-2003), które doczekały się publikacji m.in. w wysokonakładowej prasie niemieckiej jako ilutracje artykułów o nowym otwarciu politycznym Polski na Europę.

Wystawa prezentuje wybrane prace fotograficzne i filmowe Zbigniewa Libery z jego bogatego, 30-letniego dorobku. Większość z nich jednak pokazywana jest po raz pierwszy w formie wystawowej lub w calkowicie nowej postaci. Kluczem do wyboru jest szeroko rozumiane pojęcie wojny - nie tyle jako konfliktu zbrojnego, co nieustannego napięcia antagonizującego społeczeństwo, relacje wewnątrzwspólnotowe czy więzy rodzinne, odciskającego ślady na ludzkiej psychice, ale również jak najbardziej namacalnie odznaczającego się na naszych ciałach. Obok prac, które powstały w czasach zimnej wojny, w depresyjnej atmosferze po stanie wojennym w Polsce, prezentujemy najnowsze fotografie, które diagnozują niestabilną kondycję polityczną i ekonomiczną współczesnego świata. Osobny wątek stanowią prace odnoszące się do wciąż żywego, traumatycznego doświadczenia II wojny światowej, a konkretnie tego w jaki sposób pamięć wojny i zagłady podlega ideologizacji i komercjalizacji.

Libera nie pokazuje przemocy czy walki w sposób dosłowny, jego prace to natrętne wizje, powidoki i spekulacje, które obrazują stan naszej świadomości "przed" lub "po", stan psychicznego i fizycznego zmęczenia, wycieńczenia, kiedy jedyną ostoją nadziei jest niczym nieskrępowana fantazja. Wojna to przede wszystkim stan zniewolongo umysłu i w imię jego niepodległości wypowiada się Zbigniew Libera.

Patronat medialny: Polskie Radio Trójka, Gazeta Wyborcza, Radio Gdańsk, In Your Pocket, www.trojmiasto.pl, Wrota Pomorza