Zakup dóbr kultury w 2017 roku

Gmina Miasta Sopotu dofinansowała Państwową Galerię Sztuki w Sopocie w 2017 roku na zakup dóbr kultury w ramach zadania "Rozbudowa regionalnej kolekcji sztuki współczesnej".

Galeria Zdjęć