"Wieczory ze sztuką" Projekt współpracy międzypokoleniowej

Podczas regularnych spotkań odbywających się od 2011 roku nauczyciele prezentują w bardzo przystępnej formie wiedzę na temat kultur innych państw. Wśród omawianych zagadnień znajdują się: historia, filozofia, geografia, architektura, literatura, ale także: kulinaria i różne ciekawostki dotyczące danego kraju. Formy przekazu są zróżnicowane: - są to elementy wykładu, gawędy, prezentacji multimedialnej, prezentacji muzyki, ale także – rodzaj występu artystycznego.

Autorami projektu są nauczyciele II LO w Sopocie – Lidia Dysarz i Przemysław Staroń. W projekcie uczestniczą także: Alina Wiej (nauczycielka historii), Daniel Misterek (nauczyciel języka polskiego), Piotr Rudzki (nauczyciel bibliotekarz) oraz (od 2013 roku) Zofia Heppner (nauczycielka historii). Wszyscy wymienieni – miłośnicy podróży i sztuki.
W 2013 r. do projektu włączyła się Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, poszerzając spotkania o oprowadzanie przez kuratorki PGS p. Agnieszkę Wołowicz i p. Annę Trojanowską, po wystawach czasowych, podczas których omawiana jest twórczość artystów polskich i zagranicznych oraz najnowsze trendy w sztuce.

"Między centrum a peryferiami"
Dnia 26 marca 2013 roku, w ramach projektu "Wieczory z kulturą i sztuką" organizowany jest kolejny event międzykulturowy i międzypokoleniowy, który został zatytułowany "Między centrum a peryferiami". Tytuł jest jednocześnie nazwą jednej z wystaw, którą uczestnicy - młodzież z II LO im. Bolesława Chrobrego oraz seniorzy z Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Psychologicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, a także zaproszeni goście - obejrzą w trakcie spotkania.
Całość rozpocznie się o godzinie 17:00 w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Najpierw kuratorki wystaw, Agnieszka Wołowicz i Anna Trojanowska, przedstawią tło społeczno-kulturowe prezentowanej twórczości Marka Włodarskiego (malarstwo), Andrzeja Strumiłło (malarstwo i rysunek) i Roberta Kuśmirowskiego (instalacja).
O wystawach można więcej poczytać na stronie: http://www.pgs.pl/
Następnie nauczyciele z II LO: Lidia Dysarz, Zofia Heppner, Alina Wiej, Daniel Misterek, Piotr Rudzki i Przemysław Staroń przedstawią wybrane prezentacje poświęcone kulturze, sztuce i obyczajowości Ukrainy. Całość podróży w świat kultury i sztuki zakończy się o 19.30.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Galeria Zdjęć