VII Konkurs O Nagrodę Im. Daniela Chodowieckiego - Wystawa Rysunku I Grafiki / 7.11 - 2.12. 2007

Galeria Zdjęć

Państwowa Galeria Sztuki zaprasza na otwarcie wystawy
VII Konkurs o Nagrodę im. Daniela Chodowieckiego
w dniu 7 listopada 2007 o godz. 18.00

Konkurs o Nagrodę im. Daniela Chodowieckiego jest przedsięwzięciem artystycznym adresowanym do polskich twórców grafiki i rysunku, rekomendowanych do udziału przez krytyków sztuki i profesorów akademickich. W tegorocznej VII edycji Konkursu uczestniczyli: Monika Cichoń, Anna Grabowska, Magdalena Hanysz-Stefańska, Katarzyna Klich, Dorota Nowak, Dominika Ruta, Dariusz Syrkowski, Anna Szewczyk, Piotr Szurek, Krzysztof Szymanowicz, Anna Trojanowska, Barbara Tytko, Andrzej Węcławski, Waldemar Woźniak i Majla Zeneli . Każdy z autorów zaprezentował po 5 prac wykonanych w różnych technikach graficznych i rysunkowych. Nagrodę przyznało, obradujące 18 września 2007 roku międzynarodowe jury, w skład którego weszły znaczące postaci życia kulturalnego Niemiec i Polski.
Laureatem tegorocznej Nagrody został pan ANDRZEJ WĘCŁAWSKI z Lublina, II nagrodę otrzymał pan KRZYSZTOF SZYMANOWICZ również z Lublina.

Fundatorem Nagrody im. Daniela Chodowieckiego jest powołana w 1992 roku przez Güntera Grassa Fundacja im. Daniela Chodowieckiego z siedzibą w Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Celem Fundacji jest rozwijanie współpracy artystycznej pomiędzy twórcami z Polski i Niemiec. Za patrona obrano Daniela Chodowieckiego, znanego zwłaszcza w Gdańsku i Berlinie rysownika i grafika, żyjącego w latach 1726 – 1801. Artysta ten będąc po ojcu Polakiem, po matce Francuzem, urodził się w Gdańsku. Tam też przez wiele lat mieszkał, po czym przeniósł się do Berlina, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta berlińskiej Akademii Sztuk. Zasłynął nie tylko jako rysownik, ale też jako ważna postać Oświecenia, działająca na pograniczach tradycji i kultur kilku narodów. Podczas swych licznych podróży wykonywał wiele szkiców, będących doskonałą i wierną kroniką osiemnastowiecznej obyczajowości. Daniel Chodowiecki jest pozytywnym przykładem budowania wartości uniwersalnych na gruncie wielokulturowym oraz tworzenia wzorów przyjaznego obcowania i współpracy, a nawet wzajemnej inspiracji twórczej ludzi o różnych rodowodach.
Jak pisze w katalogu wystawy Paweł Huelle: "Cała – wieloletnia – praca literacka i społeczno polityczna Grassa, zmierzała do jednego celu: wykazania, że historyczny fatalizm można przezwyciężyć. Chodowiecki w znanym eseju autora Blaszanego bębenka jest przede wszystkim Europejczykiem, artystą, dopiero potem pruskim urzędnikiem, wreszcie z pochodzenia i samoidentyfikacji – także Polakiem. Grass jako człowiek pogranicza, sam pochodzący z mieszanej kaszubsko – niemieckiej rodziny, świetnie orientował się we wszystkich problemach styku kultur, w miejscu tak problematycznym jak Gdańsk. Postać Daniela Chodowieckiego okazała się dla niemieckiego pisarza na tyle ważna, że zdecydował się ufundować nagrodę jego imienia dla polskich artystów."

Kuratorzy konkursu: prof. Alina Jackiewicz, prof. Mirosław Pawłowski, prof. Jacek Szewczyk
Kurator wystawy: Gabriela Kurowska