Tadeusz Brzozowski, Wojciech Fangor, Jan Tarasin, Tomasz Ciecierski, Włodzimierz Jan Zakrzewski, Leon Tarasewicz. Wybór.

Galeria Zdjęć

Ideą wystawy jest przedstawienie dokonań malarskich dwóch pokoleń twórców.
Pierwsze tworzą artyści nowocześni - debiutujący po wojnie, w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Tadeusz Brzozowski, Wojciech Fangor i Jan Tarasin ugruntowali swoją pozycje w czasie popaździernikowej "odwilży". W tym czasie ich poszukiwania wyraźnie się skrystalizowały. Tadeusz Brzozowski malował obrazy o dziwnych tytułach, Wojciech Fangor szedł w kierunku op-artu, Jan Tarasin tworzył zaszyfrowane wizerunki.
Drugie pokolenie reprezentują malarze debiutujący w latach siedemdziesiątych - Tomasz Ciecierski, Włodzimierz Jan Zakrzewski i osiemdziesiątych - Leon Tarasewicz. Ich płótna; pełne ekspresji - Ciecierski, geometrii - Zakrzewski, wizji pejzażu - Tarasewicz, nie pozwoliły zapomnieć o malarstwie w czasach nowych mediów.
Kurator Włodzimierz Nowaczyk , tak mówi o wystawie: "Zestawienie prac wybranych przeze mnie artystów jest próbą opowieści o malarstwie. Sposobie wypowiedzi skazywanej w wieku XX kilkukrotnie na nieistnienie. Stąd tytułowy "wybór" to nie tylko wskazanie na tych sześciu artystów, ale także ich "wybór". "Wybór" malarstwa, jako tej formy przekazu, za pomocą której można jak najwięcej o sztuce i świecie powiedzieć. Ponadczasowość malarskich rozwiązań pozwala wierzyć, że nie jeden raz przyjdzie nam być przez nie zaskoczonym. Wierzę, że za kilka lat młodszy kurator podejmie trud pokazania dokonań malarskich pierwszych lat XXI wieku, też dokonując "wyboru".

Tadeusz Brzozowski (ur. 1918 we Lwowie, zm. 1987 r w Rzymie) - malarz i pedagog. Był członkiem Grupy Krakowskiej. Uprawiał malarstwo (także ścienne), rysunek i scenografię. Projektował tkaniny. Słynne są jego "Pludry"- obraz całkowicie abstrakcyjny. Obrazy T. Brzozowskiego tworzy w równym stopniu materia samego płótna, ważną rolę odgrywa sam tytuł dzieła (Bajok, Faworyty, Cham, Bokobrody, Obibok, Łapiduch, Kindersztuba). Krytycy łączą jego twórczość z surrealizmem. Cechuje ją groteskowość, baśniowość. Pomimo abstrakcjonizmu kompozycje nawiązują do skomplikowanego, codziennego życia. Brzozowski zawsze interesował się tajnikami warsztatu, "drapieżną", haczykowatą, witkacowską formą.

Wojciech Fangor (ur. 1922 r. w Warszawie) - malarz, grafik, plakacista i rzeźbiarz, pedagog. Był współtwórcą "Polskiej szkoły plakatu". W 1958 r. wraz ze Stanisławem Zamecznikiem zaprezentował "Studium przestrzeni" - pierwszy environment w Polsce. W roku 1961 wyjechał z kraju, od roku 1966 zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. W 1970 r., jako jedyny dotychczas polski artysta, miał indywidualną wystawę w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. W latach 60. i 70. stworzył serię obrazów z charakterystycznymi kołami i falami, wywołujących efekty optyczne, podobne do uzyskiwanych w sztuce op artu. Wrócił do Polski w 1999 r.

Jan Tarasin (ur. 1926 r. w Kaliszu, zm. 2009 r. w Warszawie) - malarz, grafik, rysownik, fotograf, eseista. Rektor warszawskiej ASP (1987-90). Członek "Grupy Krakowskiej" (od 1962 r.). W latach 1974-1982 wydawał autorskie Zeszyty z serigrafiami i tekstami. Uprawiał malarstwo, grafikę warsztatową (litografia, serigrafia) i użytkową (plakat) oraz refleksję teoretyczną o sztuce. Otrzymał liczne nagrody. Jego prace znajdują się w wielu zbiorach muzealnych - w kraju i poza jego granicami. Sławę zyskał dzięki plakatowi „Bumelant” (1952), jednak później miejsce tematyki społecznej zajęły w twórczości artysty bardziej awangardowe projekty. Obecnie najbardziej znane jego prace to seria płócien, na których prezentował przedmioty, jako znaki i symbole ponadmaterialnych znaczeń.

Tomasz Ciecierski (ur. w 1945 r. w Krakowie) - malarz, pedagog. W 1981 r. wyjechał na stypendium do Stedelijk Museum w Amsterdamie, a następnie - w latach 1990-1991 - do Musée d'art Contemporain w Nimes. Brał udział w prestiżowych międzynarodowych pokazach sztuki. W 1999 roku otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa za dorobek twórczy. Twórczość Tomasza Ciecierskiego jest swoistą refleksją nad istotą malarstwa. Od początku lat 90. przewodnim tematem w jego malarstwie stał się pejzaż, dotychczas traktowany, jako jeden z elementów struktury obrazowej. Ciecierski łączy różnorodne formalnie elementy, stanowiące dopełnienie głównego przedstawienia. Zainteresowany bardziej procesem tworzenia niż samą sztuką, stosuje zabieg łączenia pejzażu ze znakami abstrakcyjnymi, szkicowego rysunku z konkretną malarską formą.

Włodzimierz Jan Zakrzewski (ur. w 1946 r. w Łodzi) - od początku uznawany za autora oryginalnych abstrakcyjnych prac. Wypracował własny, rozpoznawalny styl. Tworzył kompozycje zbudowane z płaskich, niekiedy transparentnych układów dynamicznych (m.in. przy zastosowaniu wzorów geometrycznych), sugerujących motyw martwej natury, lub pejzażu. Chętnie wykorzystywał litery o rozmaitych krojach, znaki graficzne, rastry, szablony itp. "Mieszał" ze sobą wątki sztuki figuratywnej i abstrakcyjnej. To był od początku kariery jego swoisty znak rozpoznawczy. W 1981 r. przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. W latach 80-tych wykorzystywał w swej twórczości linearne formy umieszczane na neutralnych tłach, a poddawane swoistym transformacjom wg ściśle określonego systemu. W następnej dekadzie wprowadził do swego malarstwa motywy sfotografowane, tworząc cykle o wyraźnie autobiograficznym charakterze.

Leon Tarasewicz (ur. w 1957 r., we wsi Waliły) - dyplom na wydziale malarstwa ASP w Warszawie (1984). W latach 80. tworzył rytmicznie skonstruowane obrazy (pola, lasy, ptaki), usytuowane pomiędzy figuratywnością, a coraz silniej dochodzącą do głosu abstrakcją. Z czasem ślady dawnej fascynacji naturą i jej pejzażem wyparte zostały przez intensywną grę kolorów i bogatej faktury. W ostatnich latach Tarasewicz rozwinął działania z pogranicza konceptualizmu oraz instalacji obejmujące realizacje nie tylko we wnętrzach galeryjnych , ale także poza nią. Coraz bardziej rozbudowane i monumentalne dzieła odważnie wchodzą w swoisty "dialog" z elementami architektury i kontekstami przestrzeni miejskiej. Jest laureatem m.in. Nagrody im. J. Cybisa, Paszportu "Polityki" oraz Nagrody Fundacji Nowosielskich.

Kurator: Włodzimierz Nowaczyk

Patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski

Współpraca: Krzysztof Musiał, Galeria Atak, Warszawa; Muzeum Narodowe w Poznaniu; Galeria EGO w Poznaniu; Wojciech Fibak, Galeria Fibak w Warszawie; Fundacja VOX-Artis Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej w Poznaniu.

Partnerzy medialni: TVP Kultura, Radio Gdańsk, sztuka.pl, www.trojmiasto.pl