Szkoła Sopocka w kolekcji Państwowej Galerii Sztuki

Galeria Zdjęć

Wystawa w holach Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

22 października - 22 listopada 2015

Wystawa czynna: od wtorku do niedzieli w godz. 11:00- 19:00

Wstęp wolny!

Państwowa Galeria Sztuki prezentuje wybór obrazów z kolekcji własnej. Dzieła powstałe w latach 1950-1970 prezentują artystów szkoły sopockiej i ewolucję ich artystycznych poszukiwań. Wśród prezentowanych artystów znajduje się m. in. współzałożyciel tej grupy, Jacek Żuławski, Kazimierz Śramkiewicz oraz Jerzy Zabłocki, którzy należą do pierwszego pokolenia artystów i pedagogów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (dziś ASP), a także pierwsza generacja uczniów szkoły sopockiej, która na trwałe określiła obraz sztuki lat powojennych.

Prezentowane obrazy przedstawicieli szkoły sopockiej tworzą jeden ze scenariuszy rozwoju sztuki w Trójmieście w II połowie XX wieku. Scenariusz ten zawsze związany jest z płaszczyzną obrazu, która stanowi autonomiczną całość poddaną logice koloru. Przejście od kompozycji przedstawiającej, w której kolor odgrywa role i konstrukcyjną i emocjonalną, widoczne jest zwłaszcza w kompozycjach pejzażowych, w której plama barwna uzyskuje coraz większą samodzielność. Artyści pierwszego i drugiego pokolenia szkoły sopockiej rozpięci są pomiędzy figuratywnością a abstrakcją. Z jednej strony obrazują rozwój i zależności historyczne regionalnej sceny artystycznej, z drugiej ramują obszar zainteresowań malarskich, który dalej w wielkim stopniu jest aktualny dla sceny artystycznej Trójmiasta.

Prezentowane prace stanowią zatem podstawę artystycznego dialogu, który określa dzisiejszą sztukę malarską.

Artyści: Tadeusz Eysmont, Stanisław Michałowski, Kazimierz Ostrowski, Piotr Potworowski, Kazimierz Śramkiewicz, Roman Usarewicz, Jerzy Zabłocki, Jacek Żuławski