"Salon Sopotu. Sztuka Współczesna Z Kolekcji Państwowej Galerii Sztuki"

Galeria Zdjęć

18 grudnia 2015 - 17 stycznia 2016
Wystawa czynna : od wtorku do niedzieli w godz. 1100 - 1900
Wernisaż : 17 grudnia 2015 o godz. 1930

Ceny biletów

Artyści biorący udział w wystawie : Kiejstut Bereźnicki, Józef Czerniawski, Henryk Cześnik, Elvin Flamingo, Robert Florczak, Krzysztof Gliszczyński, Alicja Gruca, Stanisław Horno-Popławski, Filip Kalkowski, Zygmunt Karolak, Maria Kuczyńska, Henryk Mądrawski, Marek Okrassa, Anna Reinert, Joanna Rusinek, Adam Smolana, Jacek Staniszewski, Halina Stec, Marian Stec, Katarzyna Swinarska, Maciej Świeszewski, Maria Targońska, Wojciech Zaniewski, Joanna Ziółkowska.

Państwowa Galeria Sztuki prezentuje prace sopockich artystów pochodzące z kolekcji własnej. Wystawa obejmuje działa powstałe w latach 1980-2015; na ekspozycję składa się malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika i rysunek oraz tkanina artystyczna.

Dzieła pochodzące z ostatnich 35 lat pozwalają na przegląd sceny artystycznej Sopotu, wśród nich znajdują się zarówno późne prace klasyków szkoły sopockiej (Stanisław Horno-Popławski, Adam Smolana, Zygmunt Karolak), jak i twórczość artystów debiutujących na przełomie XX i XXI wieku. Zakres czasowy celowo wykracza poza tradycyjny podział trójmiejskiej historii sztuki na szkołę sopocką i nową szkołę gdańską , który przypada na 2 poł. l. '80-tych. Wybrana rama historyczna nie ignoruje tego podziału, sugeruje jednak trwałość zainteresowań artystycznych, które dotyczą całej powojennej sztuki Sopotu. Zainteresowania te budują wrażliwość twórczą obracającą się wokół zagadnień związanych z technikami i środkami wyrazu, poszukiwaniami formalnymi i decyzją malarską. Ta charakterystyczna dla szkoły sopockiej wrażliwość jest zawsze aktualna w twórczości kolejnych pokoleń artystów jako punkt odniesienia i przekroczenia.
Prezentowanych artystów wiąże ze sobą także wspólna uczelnia, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ogromna większość twórców uczestniczących w wystawie właśnie tam kształciła swoje postawy i zainteresowania, a następnie popularyzowała je z pozycji pedagogów, dlatego też Salon Sopotu pełen jest wewnętrznego dialogu i twórczej kontynuacji – naśladuje w tym realne kontakty artystów i powinowactwo twórcze.

Ekspozycja jest też w dużej mierze sprawdzianem kolekcji Galerii, jej aktualności oraz zdolności do odzwierciedlania rozwoju sceny artystycznej, a także świadectwem wyborów kolekcjonerskich, których celem jest wspieranie i rozwijanie sztuki.