Resistance.

Galeria Zdjęć

W dniach 10 grudnia 2010 - 16 stycznia 2011 roku Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie zaprezentuje zbiorową wystawę zatytułowaną "RESISTANCE", pojęcie to przywołane zostało w znaczeniach m.in. oporu, zdolności do stawiania oporu, przeciwdziałania, ale również wytrzymałości, możliwości przezwyciężania ograniczeń, odporności, nie poddawania się czemuś; RESISTANCE rozumiane także w kontekście mantryczności, w odniesieniu do stanów medytacji, do działań rozpiętych w czasie.

Ta przekrojowa, pełna subtelności i silnych napięć wystawa, poświęcona wybranym fenomenom polskiej sztuki współczesnej (w tym udokumentowanym działaniom czasoprzestrzennym) skupi realizacje licznych wybitnych twórców: Magdaleny Abakanowicz, Bettiny Bereś, Jerzego Beresia, Marii Bor, Hanny Brzuszkiewicz, Tatiany Czekalskiej & Leszka Golca, Wandy Czełkowskiej, Witosława Czerwonki, Emilii Grubby, Wiktora Gutta, Stanisława Horno-Popławskiego, Anny Jarnuszkiewicz, Krystiana Jarnuszkiewicz, Jerzego Jarnuszkiewicz, Katarzyny Józefowicz, Piotra Józefowicza, Grzegorza Klamana, Kazimierza Kowalczyka, grupy Neue Bieriemiennost: Mirosława Bałki, Mirosława Filonika, Marka Kijewskiego; Roberta Kaji, Sławomira Lipnickiego, Krzysztofa Malca, Krzysztofa Mazura, Jerzego Mizery, Zdzisława Pidka, Zygmunta PIOtrowskiego, Waldemara Raniszewskiego, Marka Rogulskiego, Marka Sarełło, Tadeusza Siekluckiego, Jacka Staniszewskiego, Eugeniusza Szczudły, Ludmiły Stehnovej, Maciej Szańkowskiego, Aliny Szapocznikow, Zbigniewa Warpechowskiego, Grzegorza Witka, Andrzeja Wojciechowskiego, Mariusza Woszczyńskiego, Wojciecha Zamiary.

Wystawa podejmuje problematykę procesów tworzenia, zestawiając działania niejako „iskrzące”: w koncepcji, formie i procesie. "RESISTANCE" będzie rodzajem wędrówki do przestrzeni intensywnych, prowadzących myśli ku indywidualnemu doświadczeniu odbiorców, otwierającej zarazem na możliwość emocjonalnej introspekcji, w strefie przeżyć zakodowanych w samych pracach. Zaproszone realizacje to jakby osobiste „dokumenty” przeczuć twórców różnych pokoleń, rozpięte w czasie od około 1960 do prac najnowszych, powstałych w pierwszej dekadzie XXI wieku. Przynależąc i współtworząc fenomeny polskiej sztuki niezależnej, pulsować będą między sobą różnorodnością znaczeń; niektóre z nich wejdą z sobą we wzmocniony dialog. Szczególne miejsce na wystawie zajmie rzeźba współczesna, jako dziedzina czasoprzestrzenna bardzo bliska zarówno człowiekowi jak i pojęciu ontologii, a której kanoniczne granice zostały w minionym stuleciu wielokrotnie przekroczone, przez co otworzone na fascynującą komunikację z innymi reprezentacjami kultury. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, w diagnozach sztuki współczesnej Joseph Kosuth wyodrębnił określenie artist as antropologist [artysta jako antropolog], akcentując opozycję antropologa (badającego kultury z zewnątrz) i obdarzonego intuicją twórcy, którego szczególna rola w społeczeństwie, pozwala na krytyczne analizowanie jego własnej kultury od wewnątrz.

Wystawę współtworzyć będą wypowiedzi artystyczne, które przyjmują wskazywane przez Jurija Łotmana cechy symbolu, zdolnego pomieścić niejako w „zwiniętej formie” wyjątkowo obszerne „teksty”. Będą to realizacje, które pozwolą wczytywać się w swoje struktury, przypominając m.in. o uważności wobec continuum świata i wobec czującego- myślącego siebie.
Dorota Grubba

Prace ze zbiorów artystów, rodzin artystów, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galerii Wymiany w Łodzi, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum ASP w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Kurator wystawy: Dorota Grubba