Oskar Dawicki. Horror Kurort Vacui.

Galeria Zdjęć

Najnowszy projekt Oskara Dawickiego, zrealizowany specjalnie dla Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, rzuca widzów na głęboką wodę. Artysta nie pozostawia nas jednak całkowicie samych sobie – wywiesza odlane z betonu koła ratunkowe, a wokół rozkłada własne archiwum. To jednak specyficzny zbiór – przekreślone mapy, strony z katalogów wystaw z CV artysty, w którym za każdym razem podane jest inne miejsce urodzenia czy wreszcie zbiór pocztówek z różnych stron świata nadsyłanych do Oskara przez znajomego obsesyjnie powtarzającego na każdej to samo zdanie: „Wszędzie jest tak samo!” Ostatnią deską ratunku jest przygotowana przez artystę loteria – niestety, fatalna – „Każdy los przegrywa!” wieści jej reklamowy slogan.

„Horror kurort vacui” to wystawa pomyślana jako kolejny rozdział rozważań Dawickiego o fatalności losu człowieka, a w szczególności bezradności artysty wobec nadziei pokładanych w sztuce. To wystawa o braku gruntu pod nogami, inteligentna pułapka zastawiona na nas w sercu słonecznego, nadmorskiego kurortu.

Oskar Dawicki (ur 1971 r. w Czarnej Wodzie), jest z wykształcenia malarzem, ale już w trakcie studiów zainteresował się sztuką performance, której pozostał wierny przez kolejne lata, by po roku 2000 rozszerzyć pole swego działania o video, fotografie, dokumentacje, a w końcu również obiekty i instalacje. wszystkie prace mają postkonceptualny charakter i utrzymane są w lekko groteskowej, ironicznej, a nawet absurdalnej aurze. Dawicki łączy w swojej sztuce romantyczno – tragiczny komponent, silnie nasycony własnymi rozterkami egzystencjalnymi z poetyką i krytycznym wymiarem sztuki konceptualnej. Autorefleksja nad własnym statusem instytucjonalnym jako artysty współczesnego przeplata się ściśle z refleksją nad własną tożsamością, a raczej nad jej ulotnością, umownością, eterycznością, słabością. Dyskomfort nieporozumienie, komplikacja – to pojęcia, na których wspiera się wyobraźnia artysty, bezproduktywność sztuki wydaje się być zaś dla Dawickiego jej najbardziej obiecującym wymiarem.
/ Łukasz Gorczyca

Patronaty honorowe: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Bogdan Zdrojewski, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk