Ogłoszenie o podnajmie lokalu

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie podnajmie lokal o powierzchni całkowitej 131,62 m2 (część podstawowa 102,76 m2, zaplecze 28,86 m2), mieszczący się w budynku Domu Zdrojowego położonego w Sopocie przy Placu Zdrojowym 2, z możliwością prowadzenia działalności wystawienniczo-gastronomicznej. Planowany czas wynajęcia do dnia 30.09.2019 r. z ewentualną możliwością przedłużenia umowy.

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną z własnym licznikiem, wodno – kanalizacyjną z możliwością opomiarowania, teletechniczną, przeciwpożarową, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Do lokalu prowadzą dwa wejścia, jedno od strony galerii, czynne w godzinach pracy galerii, natomiast drugie od strony tarasów, czynne całą dobę.

Podnajemca zobowiązany jest płacić wynajmującemu czynsz miesięczny w kwocie ustalonej z wynajmującym oraz koszty wynikające ze zużycia mediów oraz użytkowaniem urządzeń i sprzętu zainstalowanego w lokalu. Podnajemca zobowiązany jest również zapłacić wynajmującemu z góry kaucję w wysokości czteromiesięcznego czynszu. Wynajmujący uprawniony jest również do żądania od podnajemcy potwierdzenia źródeł finansowania dla prowadzonej działalności w zakresie podnajmu lub też przedstawienia stosownych zabezpieczeń w szczególności umowy poręczenia, zastawu rejestrowego, poręczonego weksla czy ustanowienia hipoteki, jak również weksla.

Istnieje również możliwość zawarcia z podnajemcą w odrębnym trybie umowy dot. obsługi gastronomicznej wernisaży (catering).

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem tel. 058 551 06 21 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 do dnia 13.01.2017 r.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.