"Malarstwo" Agnieszka Stańczyk

Galeria Zdjęć

Agnieszka Stańczyk urodzona w Pile w 1979 r. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w latach 1999 – 2005 na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. M. Świeszewskiego, aneks z witrażu w pracowni prof. A. Dyakowskiego.

Dossier:

- Wyróżnienie w konkursie rysunku „Północ – Południe, ASP Gdańsk – ASP Kraków” 2002 r.
- II Nagroda w IV Międzynarodowym Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych
„Zdarzenia – Tczew – Europa” 2003 r.
- Udział w wystawie projektów scenografii w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 2003 r.
- Udział w Międzynarodowych Warsztatach Malarstwa i Liryki w Ludwigshof oraz
w wystawie poplenerowej w Egessin, w Niemczech 2003r.
- wyróżnienie w konkursie „Artystyczna Podróż Hestii 2004”
- Nagroda Burmistrza San Gemini za „Tryptyk biały” w V Międzynarodowym Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych „Zdarzenia – Tczew – Europa” 2004 r.
- realizacja malarstwa ściennego na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej w gdańskiej Akademii Medycznej 2004/2005 r.
- Udział w wystawie malarstwa w San Gemini, w Muzeum dzieł Guido Calori, we Włoszech, 2005 r.
- II nagroda w konkursie plenerowym w Duna – Robba we Włoszech, 2005 r.
- Udział w wystawie zorganizowanej z okazji 60 – lecia Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku, 2006 r.
- Udział w wystawie pracowni prof. A. Markowicza „Scenografia i Formy Przestrzenne”
w Muzeum Narodowym w Gdańsku, w Pałacu Opatów w Oliwie, 2006 r.
- Indywidualna wystawa malarstwa w Muzeum Narodowym w Gdańsku, w Pałacu Opatów
w Oliwie, 2006 r.
- Udział w wystawie pokonkursowej IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Triennale
z Martwą Naturą” w Galerii Sztuki BWA, Sieradz 2006 r.
- Udział w wystawie zbiorowej Stowarzyszenia „Obserwatorium rzeczywistości”
w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie oraz w Galerii „Tamka” w Warszawie 2007 r.
- Indywidualna wystawa malarstwa i rysunku pt : „Pracownia” w galerii Dworku Artura
w Gdańsku, 2007 r.
- Udział w Międzynarodowym Festiwalu „Fiesta de Arte” w Erlangen, w Niemczech 2007 r.
- Indywidualna wystawa malarstwa w Klubie „Akcent” w Grudziądzu, 2008 r.
-Udział w wystawie zbiorowej Stowarzyszenia „Obserwatorium rzeczywistości” w Miejskiej Galerii Sztuki w Grodnie 2009 r.
-Indywidualna wystawa malarstwa i witrażu na zamku w Golubiu – Dobrzyniu,2009
-Indywidualna wystawa malarstwa w BWA w Pile,2009