Lidia Rosińska "Punkty w świetle Ziemi"

Galeria Zdjęć

9 grudnia 2016 - 15 stycznia 2017
Wystawa czynna: od wtorku do niedzieli w godz. 11:00 - 19:00
Wernisaż: 8 grudnia 2016 o godz. 18:00

WYSTAWA W HOLACH GALERII

Kurator: dr Dorota Grubba-Thiede

"W osmozę sztuki współczesnej Lidia Rosińska wprowadza wartości zintensyfikowanej poezji, emitowanej w równym stopniu z określonych przez nią form, kształtów, modułów, metod łączeń, wzajemnego dotykania części budujących kompozycje, ale także z surowości materiałów, których artystka nigdy nie zagłusza. Metaforą twórczości Lidii Rosińskiej wydaje się ogród zen w Kioto, w którym dochodzi do zjednoczenia przeciwieństw: skały wyrażają zarówno kosmogoniczny obraz świata, jak i same siebie. Swoiste poematy wizualne Lidii Rosińskiej, budowane przede wszystkim z materiałów wyodrębnionych prosto z natury [„ramiona” drzew, skały, grafit, etc.], mimo iż każdorazowo odmienne, innowacyjnie i odrębnie względem siebie, mają charakterystyczną aurę pozwalającą na bezsprzeczne atrybułowanie ich nazwiskiem artystki. Przywraca ona swoją sztuką, wyparte przez kulturę wysokich technologii, wartości metaforyczne i symboliczne [np. motyw kolumny: jako axis mundi], zarazem posmak obecności archetypów nieświadomych, opisywanych przez Carla Gustava Junga łączników ludzi całej ziemi. Lidia Rosińska należy do wybitnych i uznanych osobowości sztuki współczesnej, w ponad pięćdziesięciu miejscowościach świata zrealizowała wielkoformatowe i polimateriałowe rzeźby emanujące energią dobroczynnych, opiekuńczych „totemów”(…)
Sztuka jest dla niej sensem życia, zarówno w wymiarze indywidualnym, prywatnym, zarazem pedagogicznym [ma wieloletni kontakt z młodymi adeptami sztuki], jak i społecznym, do czego zaliczyć należy odważną obecność jej zmaterializowanych przemyśleń w tłumnie odwiedzanych parkach i innych przestrzeniach otwartych, których kontekstami są dokonania plejady innych wybitnych rzeźbiarzy współczesnych.
Przyszła ekspozycja Lidii Rosińskiej w Państwowej Galerii Sztuki w postaci fotogramów przybliży rozproszony w ponad pięćdziesięciu punktach świata dorobek wybitnych Prac monumentalnych Lidii Rosińskiej, na stałe, jak pejzaż, wzbogacających ikonosferę tych odległych miejsc."
/dr Dorota Grubba-Thiede
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata (lipiec 2016)/

Lidia Rosińska - rzeźbiarka. Urodziła się 20 września 1967 roku w Zakopanem. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1994 roku obroniła dyplom na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Adama Myjaka. Czynnie uczestniczy w życiu artystycznym, zarówno poprzez udział w wystawach zbiorowych jak i organizację pokazów indywidualnych własnej twórczości. Jest autorką 15 wystaw indywidualnych. Dotychczas brała udział w blisko 45 wystawach zbiorowych. W 2000 roku urodziła syna Rufina.
Najistotniejszym elementem twórczości artystki, dzięki któremu najpełniej się realizuje jest udział w licznych Międzynarodowych Sympozjach Rzeźbiarskich, gdzie ma możliwość tworzenia w dużej skali i w różnym materiale ( najczęściej drewno lub kamień). Rzeźby te wpisują się później na stałe w krajobraz miejsca, w którym powstały. Począwszy od 1994 roku Lidia Rosińska uczestniczyła w 53 Międzynarodowych Sympozjach Rzeźbiarskich, prezentując polską sztukę nawet w tak odległych zakątkach świata, jak Afryka czy Azja.
Artystka zajmuje się tez ceramiką, odważnie eksperymentuje z kolorami szkliw, czego efektem są unikatowe formy również użytkowe. Nieodłączną część jej twórczości stanowi rysunek, który w formie jest inspirowany sylwetką ludzką.
Od 2007 pracę artystyczną łączy z praca pedagogiczną w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Artystycznej w Zakopanem. Obecnie jest zastępcą dyrektora ds. artystycznych w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hrabiego Zamoyskiego.