"Katarzyna Józefowicz – Piotr Józefowicz ... Anektując Kolejną Cząstkę Czasu Indywidualnego"

Galeria Zdjęć

Wystawa jest konfrontacją dwojga wybitnych i uznanych artystów współczesnych, na co dzień przebywających pod jednym dachem. To małżeństwo, a mimo bliskości zachowują od lat w działaniach pełną autonomię. Punkty wspólne to czasochłonności wszystkich projektów. Najistotniejszym medium prac Katarzyny Józefowicz pozostaje papier w jego mnogich odmianach, strukturach, matach i połyskach, z których wykonuje pełne dostojeństwa i kruchości (analogicznej do ludzkiego życia) strukturalne, niejako "szepczące" prace. Piotr Józefowicz łączy wirtuozerię ortodoksyjnych technik malarskich z konceptualną, a zarazem osobistą praktyką ciągów obrazowych, które na podobieństwo filmu, wpływają nieustannie w siebie nawzajem, stając się swoistym obrazem równoległym jego indywidualnego życia, z uwzględnioną refleksją nad aktualną kondycją świata. Wspólnymi dla obojga artystów wydają się stawiane w realizacjach "pytania" o Świata transgraniczność, otwartość, życiodajność, wreszcie realność... Nowe, głęboko filozoficzne realności w obszarze ich sztuki, powstają niejednokrotnie z (rozproszonych, i przez artystów komponowanych, włączanych w malarskie bądź przestrzenne struktury) mikro-makro "morfemów", wyodrębnionych z medialnego imperium (np. prasy codziennej, ilustrowanych czasopism, kultury masowej), wreszcie z osobistych korespondencji i przeżyć1. Gesty wykrawania z materiałów "znalezionych" u Katarzyny Józefowicz oraz łudzącego oko nakładania na siebie symultanicznych malarskich wyobrażeń Piotra Józefowicza, budzą skojarzenia z dadaistycznym przełomem, w tym kolażowaniem i przemontowywaniem wcześniejszych całości, nadawanie im przez to nowych sensów, dla podważenia i skompromitowania starych. Jednak misterność wykonanych prac prowadzi myśli także ku technikom intarsjowania, inkrustowania, wreszcie filigranu, czy innych drogocennych technik i tradycji rzemiosł artystycznych. Dadaistyczno-inkrustacyjna energia ekspozycji Katarzyny Józefowicz i Piotra Józefowicza w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie będzie swoistym labiryntem po odrębnych miejscach styku ich twórczości.
/dr Dorota Grubba-Thiede kuratorka wystawy/

1. O strategii gromadzenia materiałów ikonograficznych z dzienników i ilustrowanych magazynów pisano m.in. w wywiadzie z Katarzyną Józefowicz i Piotrem Józefowiczem w publikacji dotyczącej wystawy Fundamentalisms of the New Order zorganizowanej w 2002 roku w Kopenhadze w Charlottenborg Exhibition Hall [Fundamentalisms of the New Order, red. Charlotte Brandt, Lars Bang Larsen, Cristina Ricupero, NIFCA, Charlottenborg Exhibition Hall, Copenhahen 2004, s.66-67.

KATARZYNA JÓZEFOWICZ i PIOTR JÓZEFOWICZ są profesorami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,

Katarzyna Józefowicz Wydziału Rzeźby

Piotr Józefowicz Wydziału Malarstwa