Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Główny specjalista ds. wystawienniczych i edukacji kulturalnej.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Martyna Regent .
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wymaganą wiedzą zawodową i doświadczeniem.


Galeria Zdjęć