II Triennale Sztuki Pomorskiej

Przypominamy o terminach związanych z przekazaniem prac konkursowych do galerii:

11 grudnia 2015 r. - dostarczenie oryginałów prac przez  finalistów  konkursu
do końca grudnia 2015 r.  - dostarczenie oryginałów prac przez uczestników biorących udział w wystawie pokonkursowej 

Finaliści, jak i uczestnicy wystawy pokonkursowej proszeni są o przekazanie wszystkich prac zgłoszonych do konkursu.

Jury Konkursu wyłoniło listę finalistów "II Triennale Sztuki Pomorskiej"

Prof. Jarosław Modzelewski jako juror w kategorii malarstwo zakwalifikował prace następujących artystów:
1. Krzysztof Gliszczyński,
2. Ryszard Grodnicki,
3. Agnieszka Nagórska,
4. Maciej Rauch.

Piotr Sarzyński jako juror w kategorii grafika i rysunek zakwalifikował prace następujących artystów:
1. Łukasz Butowski,
2. Urszula Dulewicz,
3. Magdalena Haras,
4. Barbara Kasperczak-Gorlak,
5. Anna Orbaczewska,
6. Sławomir Witkowski.

Prof. Adam Myjak  jako juror w kategorii form przestrzennych zakwalifikował prace następujących artystów:
1. Małgorzata Kotłowska,
2. Katarzyna Swinarska.

Dr Adam Mazur jako juror w kategorii fotografii i multimediów zakwalifikował prace następujących artystów:
1. Adam Biernat,
2. Elvin Flamingo,
3. Marta Grabicka,
4. Julia Kurek,
5. Patrycja Orzechowska,
6. Wiesław Synakiewicz.

Ponadto, do wystawy pokonkursowej wraz z publikacją prac w katalogu zaproszeni zostają następujący artyści:

Malarstwo:
1. Anna Brudzińska
2. Józef Czerniawski
3. Joanna Dudek
4. Filip Kalkowski
5. Zbigniew Gorlak
6. Krzysztof Nowicki
7. Ewa Pietrzak
8. Marcin Różański
9. Ewa Skaper
10. Dariusz Syrkowski
11. Edyta Urwanowicz.

Grafika i rysunek:
1. Magdalena Hanysz-Stefańska
2. Elżbieta Kowalska-Matuszewska
3. Maria Lepczak-Wysocka
4. Stanisław Olesiejuk
5. Dariusz Syrkowski.

Formy przestrzenne:
1. Marcin Grzęda
2. Sylwia Jakubowska
3. Jakub Pieleszek
4. Paweł Sasin

Fotografia i multimedia:
Dominika Komowska

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w "II Triennale Sztuki Pomorskiej"

Załączone Dokumenty

  • Karta Zgloszeniowa
  • Regulamin
  • Galeria Zdjęć