II Triennale Sztuki Pomorskiej

Galeria Zdjęć

23 stycznia 2016 - 28 lutego 2016
Wystawa czynna: od wtorku do niedzieli w godz. 11:00 - 19:00
Wernisaż: 22 stycznia 2016 o godz. 19:30
Aranżacja wystawy: dr Janusz Janowski

Triennale Sztuki Pomorskiej organizowane przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie to konkurs dedykowany artystom z Pomorza i absolwentom gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Już pierwszej edycji towarzyszyło olbrzymie zainteresowanie lokalnego środowiska. Idea dyrektora PGS, Zbigniewa Buskiego, szybko zyskała aprobatę trójmiejskich artystów. Jak można zauważyć po tegorocznej edycji, konkurs stał się też alternatywą między innymi dla młodych twórców, którzy mają okazję zaprezentować swoje prace we wnętrzach galerii sztuki.
Na Triennale, zgodnie z regulaminem konkursu, prezentowane są najnowsze prace uczestników wskazane przez jury. Pierwotnie ideą było zapoznanie widzów z najnowszymi tendencjami i kierunkami w sztukach na Pomorzu. Obecnie można śmiało stwierdzić, że Triennale jest też doskonałą okazją do zaprezentowania przez pomorskich artystów nowych prac i skonfrontowania się z opinią jurorów.

Zarówno pierwsza, jak i druga edycja konkursu, objęte zostały Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. Dodatkowo Marszałek ufundował nagrodę Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego dla zwycięzcy wybranego spośród laureatów przez jury.


Od początku zamierzenie było takie, że dzieła zgłoszone do konkursu ocenia jury spoza Trójmiasta. Jest to gwarantem, że wybory laureatów poszczególnych kategorii będą oparte na wieloletnim doświadczeniu i znajomości danej dziedziny sztuki. W drugiej edycji zaproszenie przyjęły autorytety, osoby rozpoznawalne w świecie sztuki: prof. Jarosław Modzelewski (kategoria: Malarstwo), prof. Adam Myjak (kategoria: Formy przestrzenne), dr Adam Mazur (kategoria: Fotografia, multimedia) oraz Piotr Sarzyński (kategoria: Rysunek i grafika).

W II Triennale Sztuki Pomorskiej udział wzięło ponad 70 artystów. Wielu z nich jest już docenianych nie tylko w Trójmieście, ale również na świecie, inni dopiero zaczynają swoją karierę. Spośród uczestników jury wybrało 18 finalistów:

Prof. Jarosław Modzelewski jako juror w kategorii malarstwo zakwalifikował prace następujących artystów:
1. Krzysztof Gliszczyński,
2. Ryszard Grodnicki,
3. Agnieszka Nagórska,
4. Maciej Rauch.

Piotr Sarzyński jako juror w kategorii grafika i rysunek zakwalifikował prace następujących artystów:
1. Łukasz Butowski,
2. Urszula Dulewicz,
3. Magdalena Haras,
4. Barbara Kasperczak-Gorlak,
5. Anna Orbaczewska,
6. Sławomir Witkowski.

Prof. Adam Myjak  jako juror w kategorii form przestrzennych zakwalifikował prace następujących artystów:
1. Małgorzata Kotłowska,
2. Katarzyna Swinarska.

Dr Adam Mazur jako juror w kategorii fotografii i multimediów zakwalifikował prace następujących artystów:
1. Adam Biernat,
2. Elvin Flamingo,
3. Marta Grabicka,
4. Julia Kurek,
5. Patrycja Orzechowska,
6. Wiesław Synakiewicz.

--------------------------------------------------------------------

22 stycznia 2016 r. w trakcie uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej II Triennale Sztuki Pomorskiej ogłoszeni zostali laureaci tej edycji konkursu.
W kategorii Malarstwo zwycięzcą II Triennale Sztuki Pomorskiej został pan Krzysztof Gliszczyński.
W kategorii Formy Przestrzenne zwycięzcą II Triennale Sztuki Pomorskiej została pani Małgorzata Kotłowska.
W kategorii Fotografia i Multimedia zwycięzcą II Triennale Sztuki Pomorskiej został pan Jarosław Czarnecki/Elvin Flamingo.
W kategorii Rysunek i Grafika zwycięzcą II Triennale Sztuki Pomorskiej została pani Barbara Kasperczyk-Gorlak.

Decyzją jury Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego została przyznana została panu Jarosławowi Czarneckiemu/Elvin Flamingo.

Nagrodą w konkursie dla zwycięzców każdej kategorii jest indywidualna wystawa w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie oraz wydanie towarzyszącego jej katalogu.

--------------------------------------------------------------------

Ponadto, do wystawy pokonkursowej wraz z publikacją prac w katalogu zaproszeni zostali następujący artyści:

Malarstwo: Anna Brudzińska, Józef Czerniawski, Joanna Dudek, Filip Kalkowski, Zbigniew Gorlak, Krzysztof Nowicki, Ewa Pietrzak, Marcin Różański, Ewa Skaper, Dariusz Syrkowski, Edyta Urwanowicz.
Grafika i rysunek: Magdalena Hanysz-Stefańska, Elżbieta Kowalska-Matuszewska, Maria Lepczak-Wysocka, Stanisław Olesiejuk, Dariusz Syrkowski.
Formy przestrzenne: Marcin Grzęda, Sylwia Jakubowska, Jakub Pieleszek, Paweł Sasin
Fotografia i multimedia: Dominika Komowska


Załączone Dokumenty

  • Regulamin
  • Karta Zgloszeniowa