"Grabowy I Przyjaciele / Grabowy And Friends"

Sławomir Grabowy urodził się 11 stycznia 1947 roku. W latach 1968 - 1973 studiował w pracowniach doc. Bohdana Borowskiego i prof. Rajmunda Pietkiewicza w PWSSP w Gdańsku. Zajmuje się grafiką warsztatową, rysunkiem i malarstwem. Brał udział w ponad 270 wystawach. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, które odbyły się m.in.
w Sopocie (1974, 2003), Gdyni, Grudziądzu (1975), Gdańsku (1987, 1991, 1994, 2008), Wałbrzychu, Mannheim (1989), Warszawie (1992), Lublinie (1996), Schwetzingen Xylon Muzeum und Werkstätten (2001), Kaliszu, Edmonton (2008), Nałęczowie (2009) i Toruniu (2006). Otrzymał 73 nagrody i wyróżnienia, w tym 27 na wystawach ogólnopolskich i 17
na wystawach międzynarodowych. Stypendysta Miasta Gdańska, Samorządu Województwa Pomorskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

Twórczość Sławomira Grabowego wpisuje się w nurt grafiki inspirowany estetyką wyprowadzoną z geometrii. Jego prace nie są pozbawione emocji, wyróżnia je przejrzystość struktury, perfekcjonizm techniczny. Artysta uzyskuje w nich szczególną iluzję ruchu.

„Mimo, że kończył studia malarskie, właściwy dla niego język wypowiedzi w sztuce znalazł Grabowy w grafice i rysunku. Zdecydował się przy tym na ascezę czerni i bieli. Stworzył swój oszczędny alfabet znaków dla utrwalenia nim ważnych dla niego przekazów. Tym samym podjął szlachetną kontynuację dwóch spośród najstarszych, a jednocześnie najmłodszych dyscyplin artystycznych (…). Najbardziej codzienna codzienność, zaniechana przez wszystkich powszedniość, jak epiderma otaczających przedmiotów, czy ukształtowanie powierzchni sufitu o „barankowej” fakturze, muru kostropatego czy zwichrowanej ziemi są przedmiotem jego szczególnego zainteresowania i uznane za godne kontemplacji. Uzyskują w odbiorze twórcy swoistą poetykę i w jego rysunkach i grafikach nabierają symbolicznej wymowy. Te subtelne, kreskowe struktury potrafią przekazać refleksje i oddać szeroką skalę odczuć i klimatów. Są takie kompozycje, które wyrażają gwałtowny, niszczycielski ruch, dramatyczne rozdarcie, są takie, które poprzez asocjacje z wodą strumienia czy morskiego przypływu przywodzą myśl o biegu czasu i o nieuchronności przemijania. Są takie, gdzie nieczytelne wersy na pogniecionym papierze budzą niepokój czegoś nieodwracalnie utraconego, a inne, budowane ze swobodnych, falistych pasów, na przemian jasności i cienia, niosą radość muzycznego rytmu i jednocześnie kryją jakąś tajemnicę”.
- pisze w katalogu Bożena Kowalska

Patroni medialni: Trójka Polskie Radio, Gazeta Wyborcza, Radio Gdańsk, trojmiasto.pl, Wrota Pomorza.