"Głębia Ostrości" Zbigniew Dłubak, Eustachy Kossakowski, Zofia Kulik, Kwiekulik, Jerzy Lewczyński, Natalia Ll, Tadeusz Rolke, Zofia Rydet, Mikołaj Smoczyński

Galeria Zdjęć

Kurator: Adam Mazur

Wystawa najważniejszych dzieł sztuki stworzonych przez wybitnych polskich artystów fotografów działających w drugiej połowie wieku XX oraz pokazująca ewolucję postaw i oryginalność poglądów na medium.

Choć polska fotografia przyciąga uwagę szerokiej publiczności i - coraz częściej - krytyki artystycznej, to niestety wciąż jest obszarem w znacznej mierze nieznanym. Wystawa w PGS to przede wszystkim ekspozycja dzieł mistrzów pochodzących z kluczowych dla ich drogi twórczej momentów. Przybliżenie najważniejszych prac wybranych autorów to bezprecedensowa okazja, by zobaczyć je w jednym miejscu, porównać postawy, ocenić kunszt. Kanoniczne figury pokazane zostaną w tak przekrojowy sposób po raz pierwszy, co istotne jest zarówno dla zagranicznych ekspertów i kuratorów, którzy z coraz większym zainteresowaniem śledzą kolejne "odkrycia", lecz również może być wydarzeniem dla rodzimej sceny artystycznej. Do tej pory bowiem, nawet jeśli poszczególne nazwiska artystów biorących udział w wystawie funkcjonują dobrze w dyskursie, to nie układają się w spójną narrację, pozostają od siebie oderwane. Wystawa choć koncentruje się na fotografii to przedstawia artystów, niekwestionowanych mistrzów, którzy przez dekady posługiwali się aparatem fotograficznym jako narzędziem sztuki. Ich praca to nie tylko zdjęcia, lecz pewna filozofia i postawa wobec świata. To właśnie podkreślenie osobowości oraz rozwoju na przestrzeni dekad będzie celem projektu realizowanym w oparciu o arcydzieła wypożyczane z kolekcji publicznych i prywatnych. Wystawa ma mieć charakter otwarty dla publiczności. Towarzysząca wystawie publikacja planowana jest jako kompendium, przewodnik i swoisty - odpowiadający na dojmujący brak - podręcznik fotografii, wskazujący na wagę medium w sztuce, filozofii, w społeczeństwie.

Na wystawie prace z kolekcji:
Andrzeja Starmacha, Hanny Ptaszkowskiej, CSW Znaki Czasu w Toruniu, Fundacji Archeologia Fotografii, Galerii Le Guern w Warszawie, Joanny i Krzysztofa Madelskich, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum w Gliwicach.