Dofinansowanie ze środków MKiDN


Zakup wyposażenia multimedialnego potrzebnego do realizacji celów statutowych PGS

Miło nam poinformować, iż dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(Program: Rozwój infrastruktury kultury 2016; Priorytet: Infrastruktura kultury; Rodzaj zadania: zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej),
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie zakupiła sprzęt multimedialny, który jest wykorzystywany w działalności wystawienniczej oraz edukacyjnej galerii.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.