"Co pozostało z Rembrandta Rozdartego na Cztery Równe Części i Spuszczonego w Toalecie"

15-20 września 2017

Co pozostało z Rembrandta Rozdartego na Cztery Równe Części i Spuszczonego w Toalecie

Dwa performansy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie

POZIOM 0

Projekt autorstwa: Simone Basani

Kuratorka: Alice Ciresola 

Performerki: Dana Chmielewska, Joanna Czajkowska, Julianna Graczyk, Katarzyna Pastuszak, Agnieszka Sprawka 

Co pozostało z Rembrandta Rozdartego na Cztery Równe Części i Spuszczonego w Toalecie mówi o narracji, empatii i pamięci. Przestrzeń Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie stanie się tymczasowym laboratorium generującym i prezentującym zbiorowe wspomnienia. Grupa artystów podejmie się próby przeanalizowania strategii pamięci i tworzenia nowych kulturowych mitów w przestrzeni muzealnej.
Muzeum, rozumiane jako złożony proces przenikania się warstw – historycznych, instytucjonalnych i architektonicznych –  będzie opisywane na bieżąco podczas performansu. Widownia stanie się częścią opowieści o galerii – jako żywym organizmie.
Działanie przedstawiać będzie sekwencję zrekonstruowanych miejsc, utrwalonych  w pamięci grupowej jak i pojedynczych osób.  Moment ich fizycznego odtworzenia odbywać się będzie na bieżąco, ze współudziałem widowni. Niewidzialne przestrzenie architektoniczne zostaną zilustrowane dzięki wspólnej pamięci i narracji.
Co Pozostało przedstawia próbę rekonstrukcji wydarzeń odległych jak i niedawnych oraz ich związku z teraźniejszością.
 
Godziny performansów Co Pozostało 15-20 września 2017: 
Piątek 15-go: 12:00-17:00
Sobota 16-go: 12:00-17:00
Niedziela 17-go: 12:00-15:00
Poniedziałek 18-go: zamknięte
Wtorek 19-go: 16:00-19:00
Środa 20-go: 16:00-19:00

Simone Basani i Alice Ciresola są duetem artystyczno-kuratorskim przebywającym aktualnie w CSW Łaźnia w ramach długoterminowej rezydencji artystycznej. Ich działania można określić jako „usługi zbiorowe” oraz narzędzia edukacyjne dla lokalnych społeczności i instytucji kultury. W ramach ich aktualnej rezydencji pracują nad transkulturowymi i transhistorycznymi narracjami stworzonymi przez i dla mieszkańców Gdańska, balansującymi na granicy przestrzeni galeryjnej i publicznej.  
Rezydencja artystyczna Simone Basani i Alice Ciresola odbywa się ramach projektu Artecitya finansowanego z programu Kreatywnej Europy 2014-2020. 
 
*** Tytuł Co Pozostaje czerpie z homonimicznego eseju o Rembrandcie autorstwa Jean’a Genet z 1967 roku