Bronisław Schlabs "Obrazy I Fotogramy 1956-1961"

PAÑSTWOWA GALERIA SZTUKI
PL.-81-703 SOPOT, MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 10/12., tel.(+48 58) 551 06 21, tel/fax 551 32 62

BRONISŁAW SCHLABS „Obrazy i fotogramy 1956-1961”
17 listopada - 11 grudnia 2005

Bronisław Schlabs artysta fotografik i malarz urodził się w 1920 roku w Poznaniu.
W latach 1937-39 studiował w Państwowej Szkole Budowlanej w Poznaniu. W czasie wojny pracował jako konstruktor przy budowie pływalni a także przy planach miejskiego lotniska. Po wojnie ukończył studia na Wydziale Budownictwa Poznańskiej Politechniki z dyplomem inżyniera budownictwa. W 1952 roku zainteresował się fotografią, w 1956 r. powstała pierwsza seria fotografii i obrazów abstrakcyjnych artysty. W roku następnym zorganizował w Galerii Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego międzynarodową wystawę Krok w nowoczesność, na której poznał Zdzisława Beksińskiego i Jerzego Lewczyńskiego. Znajomość z artystami, którzy podobnie jak Schlabs nie byli profesjonalnymi fotografami, zaowocowała wspólnymi wystawami: w 1958 w Galerii Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i w 1959 w klubie Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Gliwicach, które spotkały się z dużym zainteresowaniem środowiska. Od roku 1958 artysta rezygnuje z fotografii na rzecz obrazów tworzonych bezpośrednio na błonie lub szklanej kliszy. Następny etap twórczości to „malowanie” obrazów strukturalnych, w których Bronisław Schlabs wykorzystywał m.in. papę, farby nitro, druty, kawałki blachy czy masy kablowej. W 1960 uczestniczył w ważnej wystawie fotografii nowoczesnej w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, kilka z jego prac zostało zakupionych do zbiorów Muzeum.
W latach 1961 – 1974 artysta z powodów osobistych zaprzestaje aktywności twórczej. Pracuje jako inżynier w instytucjach miejskich Poznania. W roku 1975 powraca do malarstwa i fotografii nowym, odmiennym od poprzednio tworzonych prac, cyklem Akcja dzieło. Obiektem jego zainteresowań staje się człowiek, jak pisze w katalogu wystawy Anna Jaworska: Zajmować zaczęła go wówczas sztuka przedstawiająca, ale nawet wtedy, kiedy będzie tworzył portrety, obecne będzie w nich dawne doświadczenie związane z malarstwem informel, fotografią abstrakcyjną i wypracowaną w latach 50. własną techniką malowania z wykorzystaniem choćby sproszkowanego aluminium czy miedzi. W 1987 roku powstał pierwszy cykl foto-obrazów, w których B. Schlabs we własciwy tylko sobie sposób połączył malarstwo z fotografią, do połowy lat 90. powstało kilkanaście takich cykli m.in. Wizerunki, Wspomnienie lata, Wieczny sen, Najskromniejsze epitafium.
Na wystawie w PGS zaprezentowanych zostanie ponad 50 fotografii i 13 obrazów strukturalnych artysty.

Wystawa zorganizowana we współpracy z Galerią Piekary z Poznania.
Kurator: Włodzimierz Nowaczyk