Adam Myjak "Rzeźba - Wystawa Jubileuszowa Z Okazji 40-Lecia Pracy Twórczej I Dydaktycznej"

65 lat temu urodził się Adam Myjak , wybitny polski rzeźbiarz i pedagog, który głównym motywem swojej twórczości uczynił ludzką głowę. Myjak to autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych pokazywanych w kraju i za granicą. Wystawa przygotowana dla Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie to przekrojowa próba pokazania dorobku artysty, na ekspozycji znajdą się również nowe prace.

wystawa została objęta honorowym patronatem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Bogdana Zdrojewskiego.
podczas wernisażu zostanie odczytany specjalnie napisany na tę okazję list gratulacyjny od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Idea wystawy: Zbigniew Buski- dyrektor Państwowej Galerii Sztuki.

Adam Myjak urodził się 3 stycznia 1947 r. w Starym Sączu, dzieciństwo spędził w Częstochowie. W 1971 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Charakterystyczny dla twórczości Myjaka motyw głowy pojawił się już w początkowym okresie jego twórczości. Ten przedmiot twórczych zainteresowań rzeźbiarz przekształcał przez lata i poddawał różnym stylistycznym zabiegom. Na początku dominowały głowy o rozmytych rysach, na przełomie lat 70. i 80. Artysta zaczął mieszać różne materiały, np. kamień i brąz, oraz zestawiać partie matowe i polerowane. W latach 80. Myjak tworzył cykle kroczących, wydłużonych, ażurowych figur.
Adam Myjak naucza na swoim macierzystym wydziale od 1962 r. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1990 r. Dwukrotnie wybierany na stanowisko rektora warszawskiej ASP, odpowiadał za wizerunek uczelni w latach 90. i na początku XXI w.
Obok rzeźby, Myjak zajmuje się także opracowywaniem scenografii do sztuk teatralnych, projektowaniem medali i realizacją pomników. Artysta interesował się medalierstwem szczególnie w początkowym okresie twórczości. Wykonał medale m.in. Jana Pawła II i Mikołaja Kopernika.
W 1983 r. artysta zaprojektował pomnik upamiętniający zbrodnię katyńską, który miał stanąć w Dolince Katyńskiej na warszawskich Powązkach Wojskowych. Pracę zrealizowano, jednak ze względów politycznych pomnik nie został ustawiony na cmentarzu.
Myjak wspólnie z Januszem Pastwą stworzył rzeźbę Kwadrygi Apollina, którą odsłonięto w 2002 r. na gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie. Rzeźbiarz jest też autorem pomnika Homo Homini - pierwszego w Europie monumentu upamiętniającego atak terrorystyczny na World Trade Center w Nowym Jorku. Praca stanęła na placu przy ulicy ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach w 2006 r.
W 2005 r. został odznaczony przez ministra kultury Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Myjak obecnie przewodniczy jury konkursu na pomnik upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 30 marca 2012 r.