„Procedery sztuki lat 70”

45.00 zł

Katalog wydany w związku z wystawą "Procedery sztuki lat 70."

Fundacja Profile, Warszawa, 23 czerwca – 17 września 2016 r.

Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 15 grudnia 2016 r. – 22 stycznia 2017 r.

Kurator: Bożena Czubak,

Fundacja Profile
Dyrektor: Bożena Czubak
00-214 Warszawa, Franciszkańska 6
[email protected]

Państwowa Galeria Sztuki
Dyrektor: Zbigniew Buski
81-720 Sopot, Plac Zdrojowy 2
[email protected]

Lokal przy ul. Franciszkańskiej 6 w Warszawie jest wykorzystywany na cele kulturalne przez fundację Profile dzięki pomocy miasta stołecznego Warszawy - dzielnicy Śródmieście

Stowarzyszenie Autorów: Zaiks
Katalog pod redakcją: Bożena Czubak
Opracowanie graficzne: Iwo Rutkiewicz
Redakcja: Małgorzata Rutkiewicz, Darren Durham
Tłumaczenie: Marcin Wawrzyńczak, Olga Drenda

Fotografie:
Archiwum Ewy Partum (s./pp. 71-74,76, 77)
Kinga Kozłowska (s.pp. 47-49)
Jarosław Kozłowski (s./pp. 28,29, 43-45, 86-88, 90, 91)
J. Sergo Kuruliszwili (s./pp. 106)
Jerzy Nowakowski (s./pp. 14,16,17)
Tadeusz Rolke (s./pp.36,37,56, 59-61)
Zdzisław Siwiński (s./pp.93-95)
Jerzy Surwiło (s./pp. 96, 92, 93)

Druk: Argraf, Warszawa

ISBN:978-83-938056-5-5

© Fundacja Profile, Warszawa 2016

W przypadku nieuwzględnienia jakichkolwiek autorskich praw majątkowych do wykorzystanych w publikacji fotografii prosimy o kontakt z wydawcą.

Prace z kolekcji archiwum Jarosława Kozłowskiego (s./pp. 56, 59-61)

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury u Dziedzictwa Narodowego.


Dodaj do koszyka