Ceny biletów


W dniach 19-21 czerwca 2018 r. wstęp do Galerii jest bezpłatny.

Wstęp bezpłatny do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie przysługuje:

 • dzieciom do lat 7
 • opiekunom grup szkolnych/kolonijnych (grupa minimum 20 osób)
 • opiekunom grup Uniwersytetu Trzeciego Wieku (grupa minimum 20 osób)
 • dziennikarzom po okazaniu stosownej legitymacji
 • członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA po okazaniu stosownej legitymacji
 • osobom fizycznym oznaczonym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis po okazaniu stosownej legitymacji

Bilety do nabycia w kasie najpóźniej pół godziny przed zamknięciem galerii.

Ceny biletów:

 • NORMALNY
 • 10
 • Bilety normalne dostępne są dla osób dorosłych nie mieszkających w Sopocie

 • osoby dorosłe

 • ULGOWY
 • 7
 • Bilety ulgowe dostępne są dla dzieci i młodzieży szkolnej

 • uczniowie

 • RODZINNY
 • 18
 • Bilety rodzinne dostępne są dla jednej/dwóch osób dorosłych i jednego/dwójki dzieci do lat 18 (każde kolejne dziecko 5 zł)

 • osoby dorosłe z dziećmi

 • DLA MIESZKAŃCÓW SOPOTU
 • 5
 • Bilety dla mieszkańców Sopotu dostępne są przy dobrowolnym okazaniu dokumentu potwierdzającego zameldowanie w Sopocie

 • mieszkańcy Sopotu

 • DLA UCZNIÓW SOPOCKICH SZKÓŁ
 • 1
 • Bilety dla uczniów szkół sopockich dostępne są przy dobrowolnym okazaniu legitymacji szkolnej potwierdzającej naukę w Sopocie

 • sopoccy uczniowie

 • GRUPOWY SZKOLNY
 • 4
 • Bilety szkolne dostępne dla grupy minimum 20-stu uczniów

 • grupa uczniów 20+

 • DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
 • 4
 • Bilety dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku dostępne dla grupy minimum 20-stu osób

 • grupa osób 20+