CENY BILETÓW

Wstęp bezpłatny do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie przysługuje:

  • dzieciom do lat 7
  • posiadaczom Sopockiej Karty Rodziny 3+
  • opiekunom grup szkolnych/kolonijnych (grupa minimum 20 osób)
  • opiekunom grup Uniwersytetu Trzeciego Wieku (grupa minimum 20 osób)
  • dziennikarzom po okazaniu stosownej legitymacji
  • członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA po okazaniu stosownej legitymacji
  • osobom fizycznym oznaczonym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis po okazaniu stosownej legitymacji

15% zniżki na bilety normalne, ulgowe i rodzinne dla posiadaczy Metropolitarnej Karty do Kultury.

Bilety do nabycia w kasie najpóźniej pół godziny przed zamknięciem galerii.

BILET NORMALNY

10

Bilety normalne dostępne są dla osób dorosłych nie mieszkających w Sopocie.

BILET ULGOWY

7

Bilety ulgowe dostępne są dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, emerytów, rencistów oraz pracowników instytucji kultury po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi.

BILET RODZINNY

18

Bilety rodzinne dostępne są dla maksymalnie dwóch osób dorosłych i maksymalnie dwojga dzieci do lat 18 (każde kolejne dziecko
do lat 18 - 5zł).

BILETDLA MIESZKAŃCÓW
SOPOTU

5

Bilety dla mieszkańców Sopotu dostępne są przy dobrowolnym okazaniu dokumentu potwierdzającego zameldowanie w Sopocie oraz posiadaczy Karty Sopockiej.

BILET DLA UCZNIÓW
SOPOCKICH SZKÓŁ

1

Bilety dla uczniów szkół sopockich dostępne są przy dobrowolnym okazaniu legitymacji szkolnej potwierdzającej naukę w Sopocie.

BILET GRUPOWY
SZKOLNY

4

Bilety szkolne dostępne dla grupy minimum
20 uczniów.

BILET DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

4

Bilety dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku dostępne dla grupy minimum 20 osób.

BILET DLA POSIADACZY KARTY TURYSTY - NORMALNY

8

Bilety dostępne dla gości indywidualnych posiadających aktualną Kartę Turysty gwarantującą 20% zniżki na wstęp do galerii.

BILET DLA POSIADACZY KARTY TURYSTY - ULGOWY

5,60

Bilety dostępne dla gości indywidualnych posiadających aktualną Kartę Turysty gwarantującą 20% zniżki na wstęp do galerii.